09 февраля, 2011

გაფრთხილება ხვალინდელი ხელისუფლებისთვის

"რეზონანსი"

4 იანვარი, 2008"რაც უფრო მეტი იქნება ხელისუფლების მხრიდან ფსევდოსამართლიანობის რიტუალი, მით უფრო მეტად გაღრმავდება უფსკრული ხელისუფლებასა და ხალხს შორის. ისტორიის შეუქცევადი პროცესები, ანუ საზოგადოების განვითარების კანონზომიერება არასოდეს სწყალობს ხალხისგან განზე მდგომ ხელისუფლებას.
საზოგადოება ხელისუფლებისგან ელოდება სამართლიანობას, კანონის ამოქმედებასა და შრომის შესაძლებლობას. ხალხმა ავანსად გასცა ნდობა ხელისუფლების მიმართ. ამ ნდობის პასუხის მოლოდინშია სრულიად საქართველო" - ამას ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა 2004 წლის იანვარში ქართულ პრესაში წერდა. ეს მაშინდელი ახალი ხელისუფლების მიმართ ერთგვარი გაფრთხილება იყო.
"ახლა წუთისოფლის ცოდვა-მადლიანობაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მასში უკვე თავისი ადგილი აქვს დამკვიდრებული ირინე ენუქიძის - დედის არქეტიპულ სახეს, მის სულისშემძვრელ ხმას. ირინე ენუქიძის არქეტიპული სახით, მისი ხმით არის გაჯერებული ქართული სივრცე. ამ ცოდვა-მადლის მატარებელ ხალხს, ვინც უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ძველი იქნება თუ ახალი, ბევრი ექნება გასაკეთებელი ადამიანის, ქვეყნისა და ღმერთის წინაშე" - ეს ნანა ჩაჩუას მიერ გაკეთებული განცხადებაა იმათ მიმართ, ვინც სულ მალე საქართველოს ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს.

- ეთნოსური ხასიათი - ეს არის ფსიქიკური უნარების გარკვეული კომბინაცია, რომლებიც განპირობებულია ისტორიული პროცესებითა და გეოგრაფიული გარემოთი. ეს კომბინაცია სიცოცხლის ტენდენციით არის ნაკარნახევი. ის თვითგადარჩენის ინსტინქტით არის გაჯერებული. თვითგადარჩენა კი თავისთავად გულისხმობს ეთნოსის როგორც ფიზიკურ, ასევე, ღირებულებათა მოცემულობებს, სადაც პრიორიტეტი მაინც ღირებულებებს ენიჭება.
ქართული ხასიათი მთლიანად დამყარებულია თავმოყვარეობაზე, ანუ ღირსებაზე. ის, ცხადია, ზოგადსაკაცობრიო, მარადიული ღირებულებაა. ამიტომაც აღმოჩნდა ქართველი ხალხი გამძლე ყველა იმ ისტორიული პროცესის მიმართ, რომელიც მას შეეხო.
ახლა ხალხი ემოციურად დამუხტულია, შინაგანად გაბრაზებული. თუმცა, მაინც ფრთხილობს და ცდილობს, გამოხატვის ფორმაც დაანგარიშებულად, კონსტიტუციურ ფარგლებში მოათავსოს - მაშინ, როცა საკუთრივ ხალხი, როგორც წესი, აწმყოში ბრძენი არ არის. იგი უფრო მეტად წარსულშია ბრძენი - როცა უკვე ემოცია ჩაცხრება და შედეგი ხელთ აღმოაჩნდება. მის სინანულს და თვითირონიას ყოველთვის გამოხატავს ანეგდოტები, ხალხური თქმები, კალამბურები და ა.შ.
რაც შეეხება საზოგადოებას: იგი მართლაც ჭრელია. ფულის ეპოქაში, საზოგადოების არცთუ ისე უმნიშვნელო ნაწილში, პირადი ინტერესები სძლევს არა მხოლოდ საკუთრივ ხალხის ირაციონალურ, შინაგან მუხტს, არამედ კაცობრიულ ღირებულებებსაც კი. და, თუ სადმე ღალატია, იგი ამ მერკანტილური მოთხოვნილებებით არის ნაკარნახევი; მით უმეტეს, რომ საზოგადოების ამ ნაწილს აქვს შესაბამისი განსწავლულობაც საიმისოდ, რომ მოძებნოს დაცვითი მექანიზმები. ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმი რაციონალიზაციაა - რათა თავისი არაობიექტური ხედვები გაამართლოს. ამას ფსიქოლოგიაში აზრობრივ დამახინჯებებს უწოდებენ.
ასევე, მუშაობს დაცვის სხვა მექანიზმებიც: პროექცია, რეგრესია, განდევნა, ჩანაცვლება, რეაქტიული წინააღმდეგობის ფორმირების უნარი და ა.შ. და, როცა აღნიშნული დაცვის მექანიზმები "გამყარებულია" ცნობილი ციტატებით, მაშინ ის ჭეშმარიტების ნიღბით იფარება და, სამწუხაროდ, საკმაოდ ხშირად, წარმატებულიც აღმოჩნდება ხოლმე.
ცხადია, ეს არ არის მხოლოდ ქართული სინამდვილე. ეს იყო, არის და იქნება კაცობრიული პრობლემა ჭეშმარიტებასთან მიმართებით. ამიტომაც, თანამედროვე ეპოქაში ძალიან უჭირს დებულებას: "პლატონი ჩემი მეგობარია, მაგრამ ჩემთვის ჭეშმარიტება უფრო ძვირფასია".
ამიტომაც კრიტიკულ ცნობიერებას (მხოლოდ მას შეიძლება ეწოდოს ელიტარული ცნობიერება) ყოფით სივრცეში და განსაკუთრებით - მასმედიაში; კიდევ უფრო განსაკუთრებით კი - ქართულ მასმედიაში - ადგილი თითქმის არ აქვს. არადა, ელიტარულ ცნობიერებას აწმყო წარსულისა და მომავლის ერთიანობით ეძლევა; წარსულის გამოცდილებითა და მომავლის განჭვრეტით. მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა: "ჩვენ, ქართველები, აშკარად ვდგავართ გადაგვარების ხიფათის წინაშე. ბევრი რამ, რაც მოუცილებელი ნიშანი იყო ქართველის ტრადიციული ხატისა, ყოველ ჩვენგანს სულში უზის, გაქრა ან გადაგვარდა. როგორ მოხდა ეს? ჩვენ გადავირჩინეთ თავი, მოვირგეთ საბჭოთა სისტემა და ისე არ გავღატაკებულვართ, როგორც რუსული სოფელი, უფრო კარგად ვცხოვრობთ, როგორც მოსკოველები ან სხვები, მაგრამ ყველაფერ ამას თავისი ფასი ადევს". აი, ამას აკეთებს დღესაც, ამჯერად და აქ ფული. სამწუხაროდ, ყველაფერ ამას მატერიალური კეთილდღეობის ფასი ადევს.

- დაცვით მექანიზმებზე საუბრობდით. კონკრეტულად, ვის აქვს შესაბამისი განსწავლულობა საიმისოდ, რომ გაამართლოს თავისი არაობიექტური ხედვები? ვინ ახდენს აზრობრივ დამახინჯებებს?
- განსწავლულობა ყოფნით, რომ რაციონალიზაცია მოახდინონ, მაგრამ ეს არ არის ის განსწავლულობა, რომელიც ჭეშმარიტების ერთგულებას ემსახურება. ამიტომაც ჩვენ თვალწინ მთელი პლეადაა ფსევდომწერლების, ფსევდოფილოსოფოსების, ფსევდორეჟისორების და ა.შ.
- თქვენი დაკვირვებით, რა როლს ასრულებს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში ინტელიგენცია?
- ქართველი ხალხის სიბრძნე იმაშიც ვლინდება, რომ ირაციონალურად მაინც ინტელიგენციას მიჰყვება. ამიტომაც ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქართველ ინტელიგენციას - როგორც ფენომენს, იგნორირებას გაუკეთებს, იმთავითვე დამარცხებულია.
ხშირად მახსენდება ჯორჯ ორუელის "1984", სადაც დაშინების ტექნოლოგიის არსი გადმოცემულია ორ მთავარ მექანიზმში - შიმშილსა და დამცირებაში. ქართველი ხალხი შიმშილზე არ რეაგირებს.
ინტელექტუალური ელიტა კი, როგორც ხალხთან მყოფი, დამცირებას არამც და არამც არ იღებს. ამიტომ იგი ბოლომდე აცხადებს: "აქ ვდგავარ და სხვაგვარად არ ძალმიძს". ამით ის ქართველი ხალხის შინაგან მოცემულობას სრულად გამოხატავს. შეიძლება დროში მოხდეს შეყოვნება, მაგრამ აღნიშნული პრინციპი მაინც მუშაობს, რადგან ამ ქვეყანაში არის გამოცდილება. არის ღირსების კრიტერიუმი. თვით უახლესი ისტორიიდანაც კი. თუნდაც, მერაბ მამარდაშვილი.
- მიგაჩნიათ, რომ ინტელიგენცია ახლაც "აქ დგას და სხვაგვარად არ ძალუძს"?
- ცხადია.
- უფრო კონკრეტულად, რით შეგიძლიათ ეს დაადასტუროთ?
- ამის დასტურია ის წერილი, რომელიც ახლახან ჟურნალ "ცხელ შოკოლადში" გამოქვეყნდა. ეს ქართველი ინტელიგენციის პოზიციაა. ეს არის ხალხის გულისთქმა და რაციონალური, ელიტარული პასუხისმგებლობა. ინტელიგენცია ამას ჰქვია და როგორც უნდა შეურაცხყო იგი, ის მაინც არის, როგორც ფაქტი, როგორც სიცოცხლის ტენდენცია.

- როგორ დაახასიათებთ საქართველოში მიმდინარე ბოლოდროინდელ პოლიტიკურ პროცესებს?
- თანამედროვე საზოგადოება, როგორც ტექნოლოგიური და, ამდენად, ვულგარიზებული საზოგადოება, თავის პრიორიტეტად აცხადებს ხმაურს, საყოველთაოს. ამ რიტმში, ცხადია, შრომა და პოლიტიკა, როგორც პატისონი აღნიშნავს, განიხილება, როგორც თამაში. სამწუხაროდ, პოლიტიკა არც აინშტაინის და არც ექვთიმე თაყაიშვილის სივრცეა, მაგრამ ვინც მათ უახლოვდება, ის სჭირდება დღევანდელ საქართველოს. უფრო მეტიც, შეიძლება, სწორედ ესენი სჭირდება. პოლიტიკოსი ის უნდა იყოს, ვისაც აქვს ცოდნა კაცობრიობის ისტორიული გამოცდილების შესახებ; ვისაც აქვს ალღო და ხალხის გულისთქმის მოსმენა შეუძლია. აქვე აღვნიშნავ, რომ ქართული პოლიტიკური სივრცე საკმაოდ ჭრელია და ზოგჯერ - საეჭვოც.

- საეჭვო რა არის?
- ცალკეული პარტიების, ცალკეული პოლიტიკოსების ინტერესები - ჭეშმარიტებასთან მიმართებით; ღირებულებებთან მიმართებით. თუმცა, საინტერესოა, რომ ამ არჩევნების დროს პირველად გაჩნდა პროგრამები. ბევრ შემთხვევაში, საინტერესო პროგრამებია. ეს პროგრამები, როგორც საშინაო, ისე საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით საინტერესოა. და საინტერესოა ის, რომ მათში დემოკრატიული პრინციპები და ეროვნული ინტერესები ურთიერთშესაბამისია.
საერთოდ, მცირერიცხოვანი ერები, თვითგადარჩენის ინსტინქტიდან გამომდინარე, ეპოქალურ სინამდვილეს საკუთარი არჩევანით, ანუ ინდივიდუალურად იღებენ. ქართველი ხალხი მეტად მგრძნობიარე აღმოჩნდა ეპოქალური მოთხოვნების მიმართ. ბოლო დროს ქართული სინამდვილისთვის მეტად უჩვეულო რამ წარმოჩნდა, კერძოდ: მისი წიაღიდან იშვა სრულიად აპოლიტიკური პერსონა. შეიძლება ვისაუბროთ ლევან გაჩეჩილაძის პოლიტიკაში მოსვლის ფორმის ფენომენალურობაზე. ეს მხოლოდ ხალხურ პოლიტიკას ახასიათებს.

- და სწორედ "ალალო" აღმოჩნდა ასეთი ჭრელი პოლიტიკური გაერთიანების სახე. თქვენი აზრით, რატომ მოხდა ასე?
- ასე წარმოჩნდა ქართული ხალხური სინამდვილე. როგორც ჰეგელი ამბობდა, - რაოდენობრივმა მოგვცა თვისობრივი, რომელიც ამ რაოდენობათა არსშია, როცა ისინი ერთად არიან. ცალ-ცალკე კი ეს არსი დაკარგულია. თუმცა, პარალელურად, რაჭული სიდინჯით, ნელა-ნელა, ნება-ნება მოძრაობს ისევ ქართული პოლიტიკური რეალობა. ამ პოლიტიკურ ჯგუფს თავისუფლად შეიძლება, ქართული პოლიტიკის ინტელექტუალური გამოვლინება ეწოდოს.

- თქვენ შენიშნეთ, რომ ქართულ მედიაში კრიტიკულ ცნობიერებას ადგილი თითქმის არ აქვს...
- მახსენდება პავლე მოციქულის ეპისტოლე ტიმოთეს მიმართ: "ამ მცნებას შეგავედრებ შენ, შვილო ტიმოთე, იმ წინასწარმეტყველებათა თანახმად, რომელნიც შენთვის იღებენ დასაბამს, რათა იომო კეთილი ომით".

- რისი თქმა გსურთ?
- ქართულ მედიას "კეთილი ომით" არ უომია. სამწუხაროდ, არსებობს ქართველ ჟურნალისტთა ანგაჟირებულობის გამოცდილება. ამის დასტურია მათი სამსახურებრივი მდგომარეობა: ბევრი მათგანი, ე.წ. ჟურნალისტური დამსახურებების გამო, სახელმწიფო დაწესებულებების მნიშვნელოვანი თანამშრომლები აღმოჩნდნენ.
ფსიქოლოგიაში არსებობს ასეთი ფენომენი - ქცევის დასწავლა. როცა ქცევის წახალისება ხდება, მაშინ იგი ხდება დასწავლილი საზოგადოების მიერ. ასეა ნებისმიერ საზოგადოებაში. ასე მოხდა საქართველოშიც ჟურნალისტებთან მიმართებით. ცხადია, ეს ყველას არ ეხება.
საერთოდ, პოლიტიკა მრავალშრიანია: არის ზედაპირული, სიღრმისეული და კიდევ უფრო სიღრმისეული - ანუ ხილვადი, ნახევრად ხილვადი და თითქმის უხილავი. მათი ცალ-ცალკე, ერთმანეთისგან იზოლირებულად განხილვა მცდარ დასკვნებამდე მიგვიყვანს. ხილულობას დრო სჭირდება. დრო კი, როგორც ამბობენ, თანამედროვეობაში აჩქარებულია. ამიტომაც მასმედიას ეკისრება ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ქვეყნის, ანუ თავად ჭეშმარიტების წინაშე გააჩნია. მასმედია, ან არაპროფესიონალიზმის გამო, ან - მიზანმიმართულად, პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს ფრაგმენტულად განიხილავს და ინტერპრეტირების შედეგებიც შესაბამისი აღმოჩნდება ხოლმე. რაც უფრო დიდია ჭეშმარიტებასთან ცდომილება, შეცდომებიც მით უფრო მეტია.
ნატო-ში გაწევრიანების პირობებს თავად ნატო ადგენს. ეს პირობები როგორ იქნება აღსრულებული, მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებაზეა დამოკიდებული. ვფიქრობ, არაკომპეტენტურია იმაზე საუბარი, რომ ნოემბრის პროტესტები ამ პირობების შესრულებას ხელს შეუშლიდა. ნატო-ში გაწევრიანება პასუხისმგებლობაა. ჩვენ ამ პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე უნდა ვიკითხოთ, რამ გამოიწვია ეს პროტესტები. თუ მაპროვოცირებელი იყო, რა საფუძველი არსებობდა, რომ პროვოცირება შემდგარიყო; რა არის ამ საფუძვლის მიზეზი.
მთავარი და მნიშვნელოვანი იყო, ამ პროტესტს როგორი პასუხი გაეცემოდა; საიდან იქნებოდა ეს პასუხი; ამ შემთხვევაში, ხელისუფლება ვისი როლიდან გამოვიდოდა: ბავშვის, მშობლის თუ მოზრდილის. ყოველ შემთხვევაში, ასე იკითხავდა ფსიქოლოგი ერიკ ბერნი.
ახლა წუთისოფლის ცოდვა-მადლიანობაზე ბევრს ლაპარაკობენ. მასში უკვე თავისი ადგილი აქვს დამკვიდრებული ირინე ენუქიძის - დედის არქეტიპულ სახეს, მის სულისშემძვრელ ხმას. ირინე ენუქიძის არქეტიპული სახით და მისი ხმით არის გაჯერებული ქართული სივრცე. ამ ცოდვა-მადლის მატარებელ ხალხს, ვინც უნდა იყოს ხელისუფლებაში, ძველი იქნება თუ ახალი, ბევრი ექნება გასაკეთებელი ადამიანის, ქვეყნისა და ღმერთის წინაშე.
- ეს გაფრთხილებაა იმათ მიმართ, ვინც სულ მალე საქართველოს ხელისუფლებაში უნდა მოვიდეს?
- ეს რეალობაა.

08 февраля, 2011

რით დასრულდება ძალაუფლებით ინტოქსიკაციის მესამე შემთხვევა?

"რეზონანსი" - "მთელი კვირა"

19 ნოემბერი, 2007"ბოლო ოცი წლის განმავლობაში, უკვე მესამედ, საქართველოში მასობრივი პროტესტის მიზეზი ძალაუფლებით ინტოქსიკაციაა", - ამბობს ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. რით დასრულდება რიგით მესამე შემთხვევა, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ხელისუფლების რესურსი ძალა და ადმინისტრაციული რესურსია, ოპოზიციის კი - მხოლოდ მორალური კაპიტალი?

- საბჭოთა ნომენკლატურული სისტემის დამახასიათებელი ნიშანია არაკონსტრუქციულობა და მისი ელიტის ყოველი შემდეგი თაობა უფრო დაბალინტელექტუალური და უსახურია, ვიდრე - წინა.

როდესაც "ვარდების რევოლუცია" მოხდა, დავწერე, რომ საქართველოში ნომენკლატურული სისტემა დამთავრდა. მაგრამ ახალმა ხელისუფლებამ, რაღაც დროიდან, ისევ ნომენკლატურული სისტემის შენება დაიწყო: მაღალ თანამდებობაზე დანიშვნა აუცილებლად პარტიული ნიშნისა და სხვა, მსგავსი ფაქტორების გათვალისწინებით ხდებოდა. სახელისუფლებო რგოლებში დაბალინტელექტუალური და მხოლოდ ერთგული ხალხის მოზღვავება ამანაც გამოიწვია.

ჯანდაცვის, განათლების, მეცნიერების სფეროებში რეფორმების გატარება აუცილებელი იყო და ის აუცილებლად მტკივნეული იქნებოდა, მაგრამ ეს სამართლის და სამართლიანობის ხარჯზე გაკეთდა.

სხვათა შორის, საჯარო დოკუმენტია ხელშეკრულება საპროცესო გარიგების შესახებ, მაგრამ შეტანილი თანხის შესახებ ინფორმაცია საჯარო დოკუმენტი არ არის. არავინ იცის, თანხა სად მიდის. ამის დადგენა კანონით არის შეუძლებელი!
ხელისუფლების წარმატებები (ის, რომ აღარ არის ქუჩის კორუფცია; საგადასახადო სისტემა შედარებით უკეთესია, ვიდრე - შევარდნაძის დროს და ა.შ.), სწორედ, ასეთმა სერიოზულმა ჩავარდნებმა გადასწონა.

საქართველოში პროტესტს, ზოგადად, ძალაუფლებით ინტოქსიკაცია იწვევს: როდესაც მმართველი ელიტა ფიქრობს, რომ იმაზე მეტი უფლება აქვს, რასაც მას აძლევს კანონი, კონსტიტუცია, სამართლიანობა და სამართალი. აქვე შევნიშნავ, რომ სამართალცნობიერება ჩვენთან საკმაოდ დაბალია, მაგრამ სამართლიანობის გრძნობა - გამოკვეთილი.

- თქვენი დაკვირვებით, რა იყო ბოლოდროინდელი მასობრივი აქციების განმაპირობებელი მთავარი მიზეზები?

- ჩემი აზრით, აქ "გამშვების" როლი თაბუკაშვილის ქუჩის ამბებმა ითამაშა. ბინა ქართველისთვის სერიოზული რამ არის. და, როცა ვიღაც შემორბის და მას გართმევს, სწორედ მაშინ აკეთებ დასკვნას, რომ ეს ხელისუფლება უსამართლოა. ვფიქრობ, რომ ეს იყო პროტესტის ძირითადი მოტივი. რა თქმა უნდა, არის სხვა მიზეზებიც - სასამართლო და კიდევ ბევრი რამ. მათ შორის - რთველი: ხელისუფლებას პენსიონერების ვაუჩერების მეოთხედი გლეხებისთვის დოტაციად რომ ექცია, ძალიან მომგებიანი იქნებოდა. მან ეს არ გააკეთა და მოსახლეობამაც ასეთი დამოკიდებულება აღიქვა (და, ალბათ, სამართლიანად), როგორც "ფეხებზე დაკიდება".

საპროტესტო განწყობა მოსახლეობაში ნელ-ნელა გროვდებოდა და სწორედ ზემოთ აღნიშნული ფაქტები იყო ბოლო წვეთი, ერთგვარი ზღვარი. საჭირო იყო საბაბი. საბაბი კი ოქრუაშვილი გახდა, რომელმაც ძალიან მძიმე ბრალდებები წაუყენა ხელისუფლებას.

- ეს ბრალდებები, თქვენი აზრით, მხოლოდ საბაბი იყო?

- დიახ - იმიტომ, რომ ეს ბრალდებები ორი წლის წინ რომ წაეყენებინა, არავინ მოუსმენდა: არ იყო დაგროვილი უკმაყოფილების მუხტი.

- რამდენი გირგვლიანი უნდა მომხდარიყო, რამდენი - ჟვანია?

- დიახ, რაღაც დონემდე უნდა მისულიყო. და მივიდა იმ დონემდე, რომ, პრაქტიკულად, ყველა მოქალაქემ იგრძნო: შეიძლება, მას შემოუვარდნენ ოჯახში და საკუთრება წაართვან. მოკლედ, მასობრივი პროტესტის მოტივი, ჩემი აზრით, ხელისუფლების თვითნებობა იყო.

- თქვენი დაკვირვებით, ამ აქციებზე პროტესტი საზოგადოების რა ნაწილმა გამოხატა?

- საერთოდ, მასობრივი მანიფესტაციების მონაწილეები სრულიად განსხვავებული სოციალური ფენისა და მოტივაციის ადამიანები არიან. არ ვიცი, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რომელი კატეგორია სჭარბობდა. ფაქტია, რომ უნდა დაგროვდეს სამართლიანი პროტესტის მუხტი, რომელიც ხალხს შეკრებს და მერე იმას ვინ შეუერთდება, კაცმა არ იცის. როცა მასა ჩამოყალიბდება, მას თავისი კანონები აქვს. იქ ემოციურობის ხარისხი იმდენად მაღალია, რომ რადიკალიზაციამდე მიდის. მთავარი კი სწორედ ის არის, რომ ხელისუფლებამ, რომელიც, ასევე, მასის ტალღაზე მოვიდა ქვეყნის სათავეში, ძალიან კარგად იცოდა: სწორედ იმის გამო, რომ 50-60 ათასი ადამიანის მიერ წაყენებულ სრულიად მშვიდობიან მოთხოვნებს ხელისუფლებისგან არავითარი რეაგირება არ მოჰყვა, რადიკალიზაცია აუცილებლად მოხდებოდა. ის ამას განზრახ დაელოდა.

- ბოლოდროინდელმა მოვლენებმა, ალბათ, ისიც აჩვენა, თუ რა ღირებულებებზეა ქართველი საზოგადოება ორიენტირებული.

- ხელისუფლებაში სააკაშვილის მოსვლის შემდეგ გაძლიერდა ავტორიტარული ტენდენცია - როგორც ფაქტობრივად, ისე - კანონმდებლობითი თვალსაზრისით. საზოგადოებას კი გარანტირებული უსაფრთხოება უნდა. თავიდანვე, როდესაც უკანონოდ დააპატიმრეს ბევრი უარყოფითი ტიპი (ქურდები, მაგრამ - უკანონოდ!), ეს საზოგადოებამ ხელისუფლებას აპატია. მან ასეთ ქმედებას გამართლება მოუძებნა: "მაინც დასაჭერები არიან". აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების მხრიდან სწორედ ასეთი მიდგომა არის დიდი შეცდომა. როდესაც ირღვევა კანონი თუნდაც "სამართლიან საქმეში", შემდეგ ის აუცილებლად გადადის სერიოზულ და ფართომასშტაბიან უსამართლობაში.

- როგორ დაახასიათებთ მიმდინარე პროცესებში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთობას?

- ახლა ხელისუფლების ნაბიჯები არაადეკვატურია. ასეთი დამოკიდებულებაა: როდესაც ხელისუფლების მიერ გადადგმული ნაბიჯები ოპოზიციის უკმაყოფილებას იწვევს, საპრეზიდენტო გუნდიდან მოსახლეობისთვის ყველაზე არასიმპათიური ფიგურები გამოდიან და კომენტარს ნახევრადღიმილით აკეთებენ: "ჩვენ ვიცით, ძმებო. ეგრეა სწორი". შეიძლება ეს მართლაც ასე იყოს: ზოგჯერ გუნდი უფრო წინ წასული, ინტელექტუალურია, ვიდრე მასა. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ მასას არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აგრძნობინო: "შენ ხარ "ჩმორი" და არაფერი იცი". ამას ფსიქოლოგიაში "ჯგუფ-აზროვნება" ჰქვია: როდესაც კარგად შეთამაშებული გუნდი კრიტიკის უკუკავშირის, საერთოდ, სიტუაციაზე ობიექტურად შეხების უნარს კარგავს. ამას წარმატებები იწვევს: როცა აღარ გინდა გაიგო, რომ პრობლემები კიდევ არის.
ახლა ხელისუფლება მიღწევებზე, ხუთწლიან გეგმებზე საუბრობს.

- "ხუთწლედებზე"?

- დიახ. საბჭოთა მიდგომაა. ამ გზით ხელისუფლების რეიტინგი ვერ აიწევს. ეს არ ნიშნავს, რომ აიწევს ოპოზიციის რეიტინგი, მაგრამ შეიძლება, ამის შედეგად, არჩევნებზე ცოტა ხალხი მოვიდეს. არჩევნები ასეთ შემთხვევაშიც ჩატარდება. ადმინისტრაციული რესურსი კი - ეს ადმინისტრაციული რესურსია.

- იმის თქმა გინდათ, რომ ოპოზიციის მიმართ მოსახლეობის ნდობა არ არის?

- დიახ, ნდობა მაინცდამაინც მაღალი არ არის.

- რატომ? ამდენი ხალხი რისთვის გამოვიდა საპროტესტო აქციებზე?
- ხალხის ძირითადი ნაწილი ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოვიდა და არა - ოპოზიციის მხარდასაჭერად.
- რა საერთოს ხედავთ საზოგადოებისა და ოპოზიციის ინტერესებს შორის?
- მათ მხოლოდ ერთი რამ აერთიანებს: არც საზოგადოებას და არც ოპოზიციას მოქმედი ხელისუფლება აღარ უნდა.
- ხომ არ ფიქრობთ, რომ ოპოზიციური გაერთიანების ერთობის საფუძველიც ეს არის?
- დიახ. მხოლოდ საერთო მტერი. ამავე დროს, ოპოზიციის პოლიტიკური კულტურა ძალიან არაერთმნიშვნელოვანია.
- გასული წლების საპროტესტო გამოსვლებში ყოველთვის გამოკვეთილი იყო ბელადის მოთხოვნილება. ახლა ის არ გამოჩენილა. თქვენი აზრით, რატომ?
- ერთიანმა ოპოზიციამ მოახერხა, რომ ბელადი არ გამოჩენილიყო.
- ეს მისი დამსახურებაა?

- შეიძლება ითქვას, რომ ასეა. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უცნაური ალიანსია. თუმცა, რა გვიკვირს? სტალინმა და ჩერჩილმა მონახეს საერთო ენა საერთო მტრის წინააღმდეგ და, როგორც კი ამოცანა მიღწეულ იქნა, ისევ ერთმანეთის დაუძინებელი მტრები გახდნენ. ასეთი რამ ხდება ხოლმე. მაგრამ ამ ოპოზიციის დამსახურება სწორედ ის არის, რომ გამოკვეთილი ლიდერი არ წარმოჩნდა. თუ, ლიდერი აღმოჩნდა ისეთი?.. ასეა თუ ისე, ფაქტია, რომ ახლა, ოპოზიცია, რომელიც, ყოველ შემთხვევაში, ისეთი სუსტი არ არის, როგორიც ერთი-ორი წლის წინ იყო, გაერთიანდა და ბელადობაზე პრეტენზია არ აქვს.

- რა როლი შეასრულა მედიამ მიმდინარე პროცესებში?

- ზუსტად ის, რაც შეასრულა 2003 წელს: მასების დარაზმვის, მუხტის გაძლიერების და ა. შ. ძირითადად, ტელეკომპანია "იმედს" ვგულისხმობ. ზოგადად კი, როლი, რომელიც მედიამ ამ პროცესებში შეასრულა, დემოკრატიული საზოგადოების მანიშნებელია. თუმცა, "რუსთავი-2-იც" და "იმედიც" ძალიან ტენდენციური იყო.

- რა როლი შეასრულა ეკლესიამ ამ პროცესებში? საზოგადოების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ საპატრიარქომ დააგვიანა.

- რა თქმა უნდა, დააგვიანა. საპატრიარქო, როგორც წესი, ძალზე ნეიტრალური, შერიგებისკენ მიმართული მოწოდებებით გამოდის. მაგრამ პატრიარქმა მეორე გამოსვლაში (ძალიან ხანმოკლე გამოსვლა იყო) ხელისუფლებას მეტი პასუხისმგებლობა დააკისრა. შემდეგ, რაღაც მოლაპარაკებები თითქოს დაიწყო. ცხადია, ეს პოზიტიური როლია, თუმცა, არა - ძალიან კონსტრუქციული.

- რატომ?

- იმიტომ, რომ დიდი შედეგი არ გამოიღო. საქართველოში უპრეცედენტო ძალადობრივი აქცია განხორციელდა.

- ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც პასუხისმგებლობას ერთმანეთს აკისრებს. ასეთ სიტუაციაში, რეალურად, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა?

- ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა: საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს.

- ახლა, წინასაარჩევნო პერიოდში, რა რესურსებს ფლობს ხელისუფლება?
- ძალას და ადმინისტრაციულ რესურსს.
- ოპოზიცია?

- ახლა - არაფერს. მხოლოდ მორალური კაპიტალი აქვს ("ხომ ვამბობდით, ესენი ვინ არიან"), მაგრამ ამის მიტანა საზოგადოებამდე - ინფორმაციის საშუალებების გარეშე - ძალიან გაუძნელდებათ.

- უკვე ოპოზიციამ განაცხადა, რომ, თუ "იმედის" მაუწყებლობა დროულად არ აღდგება, მაშინ საპროტესტო აქციები განახლდება. ასეთ შემთხვევაში, როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები?

- არსებობს რეალური საფრთხე: თუ ხელისუფლება 7 ნოემბრის პოლიტიკას გააგრძელებს და სააკაშვილი კიდევ ერთხელ იქნება არჩეული, დასავლეთი ჩვენზე ხელს ჩაიქნევს.
ახლა ჩვენი რესურსი მხოლოდ ის არის, რომ არჩევნებზე მივიდეთ და არჩევანი გავაკეთოთ. მაგრამ ინფორმაციის დახურულობის პირობებში ამის განხორციელება ძალზე ძნელია.

- თქვენი დაკვირვებით, მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში შეინიშნებოდა (ან შეინიშნება) თუ არა კონფლიქტის დაძლევის მცდელობა რომელიმე მხრიდან?

- ოპოზიციის მხრიდან ნამდვილად შეინიშნებოდა: პირველ ეტაპზეც და რამდენიმე დღის შემდეგაც. მაგრამ ჯგუფ-აზროვნების გამოვლინებაა: როდესაც ნებისმიერი დათმობა განიხილება, როგორც სისუსტე. საპრეზიდენტო არჩევნების დანიშვნით კი პრეზიდენტი დათმობაზე არ წასულა. პირიქით. და დიდია ალბათობა იმისა, რომ ოპოზიციამ ვერ მოახერხოს ხელისუფლების წინააღმდეგ განწყობილი ამომრჩევლის მობილიზაცია.

- ასე მალე დაავიწყდება ამომრჩეველს, რა მოხდა ერთი თუ ორი თვის წინ?
- რა თქმა უნდა, არა, მაგრამ ის არჩევნებზე არ მივა - იმის გამო, რომ საპირწონეს ვერ ნახავს. შეიძლება გავრცელდეს ასეთი აზრი: "მაინც ესენი მოიგებენ". ბოლოს და ბოლოს, შიშის ფაქტორი იმუშავებს: დამუქრების მეთოდი.

- ამ ეტაპზე, ხედავთ თუ არა მხარეების მზაობას დიალოგისთვის?
- ვფიქრობ, რომ ორივე გუნდში არის ხალხი, ვინც დიალოგისთვის მზად არის, მაგრამ ხელისუფლება ცალკეულ ოპოზიციონერებთან შეხვედრაზე უარს აცხადებს - იმიტომ, რომ იცის: სუსტი პოზიციები აქვს და საბაბს პოულობს.
რაც შეეხება ოპოზიციას, რაღაც ნაწილისგან დიალოგისთვის მზაობა შეინიშნება. სხვათა შორის, ახლა მიმდინარეობს კონსულტაციები "მრეწველებისა" და "ახლების" მონაწილეობით - საარჩევნო კანონის დეტალების შესახებ. ძალიან კარგი იქნება, თუკი ამ პროცესში ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან. თუმცა, სხვა საკითხია, დაუშვებს თუ არა ამას ხელისუფლება.

- ოპოზიციურმა გაერთიანებამ, შიდა არჩევნების საფუძველზე, პრეზიდენტობის კანდიდატად ლევან გაჩეჩილაძე დაასახელა. თქვენი აზრით, რამ განაპირობა ასეთი არჩევანი? რატომ მაინცდამაინც ლევან გაჩეჩილაძე და არა, ვთქვათ, დავით უსუფაშვილი?
- ჩემი აზრით, გაჩეჩილაძის კანდიდატურის გამარჯვება იმან განაპირობა, რომ იგი არის უპარტიო, და კიდევ: ახალგაზრდობა დაუჭერს მხარს და... თბილისი.

- ე.ი., სწორება პოპულარობაზე გაკეთდა?
- პოპულარობასა და უპარტიობაზე. ფიგურა არის ისეთი: თითქოს ალალი კაცია, ძალაუფლება არ აინტერესებს; გამოაცხადა კიდეც, - რამდენიმე თვეში გადავდგებიო. გათვლა კი იმაზე იყო, რომ ამ ფაქტორებმა შეიძლება ამომრჩეველზე იმოქმედოს. თუმცა, მის შანსებზე წინასწარ ვერაფერს გეტყვით. თვითონ გაჩეჩილაძე არ არის ის ფიგურა, რომელიც პოლიტიკურად მნიშვნელოვანია. ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.
ახლა გათვლა არის იმაზე, რომ სააკაშვილმა პირველივე ტურში გამარჯვება არ მოიპოვოს. თუ ვერ მოიპოვა, ეს უკვე დიდი გამარჯვება იქნება ოპოზიციის, თუნდაც, თითოეულმა კანდიდატმა 5-5% მოაგროვოს.
პირველი ტური იქნება არჩევნები სააკაშვილის წინააღმდეგ.

- როგორ ფიქრობთ, ვინ იქნება სააკაშვილის რეალური ალტერნატივა?
- არ ვიცი.

- საქართველოში ალბათ არის ელექტორატის რაღაც ნაწილი, რომელიც არ აპირებს, არჩევნებში ხმა მიხეილ სააკაშვილს მისცეს, მაგრამ ის არც ლევან გაჩეჩილაძის კანდიდატურის მომხრეა. მართალია, გაერთიანებული ოპოზიცია გვპირდება, რომ, მისი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში, პრეზიდენტის ინსტიტუტი აღარ იარსებებს, მაგრამ, როგორ შეაფასებთ ასეთ მდგომარეობას: როცა გაჩეჩილაძეს ხმა მხოლოდ იმიტომ უნდა მივცე, რომ სააკაშვილი აღარ იყოს პრეზიდენტი?

- ახლა ამომრჩეველი ძალიან რთული არჩევანის წინაშე დგას: სააკაშვილის საპირწონე რეალური კანდიდატურა არ არის, ან - არ არის საკმარისად კონკურენტული. ამიტომ ბევრმა შეიძლება საერთოდ უარი თქვას არჩევნებზე წასვლაზე, ან - მივიდეს და ყველა გადახაზოს. ეს სააკაშვილს აწყობს. მაგრამ შეიძლება, ოპოზიციას პირველი ტური მოაგებინოს ამომრჩევლის ასეთმა მიდგომამ: "ხმას მივცემ ნებისმიერს, ოღონდ არა - სააკაშვილს". ასეთი მიდგომის ჩამოყალიბება კი დამოკიდებული არის იმაზე, თუ როგორ წარიმართება საარჩევნო კამპანია ოპოზიციის მიერ. მე მაინც დასავლეთის და შეერთებული შტატების იმედი მაქვს.

და კიდევ ერთი: ძალიან არ მინდა, ჩემი პროგნოზი გამართლდეს, მაგრამ სავსებით შესაძლებელია, რომ, როდესაც ეს გუნდი ხელისუფლებიდან წავა, მისი შემცვლელი იძულებული გახდება, დაანგრიოს ის, რაც ამ ხელისუფლებამ ქვეყნისთვის სასარგებლოდ გააკეთა; ან კიდევ, შეიძლება, ისეთი ღირებულებების პროპაგანდა გასწიოს, რაც ახლანდელი პოლიტიკური ელიტისთვის არ არის პრიორიტეტული, მაგალითად - მართლმადიდებლობა. ამით ის ხალხს აჩვენებს: "მე სააკაშვილის წინააღმდეგი ვარ". სააკაშვილიც ხომ ასე მოიქცა: მიიწერა ან დაანგრია ყველაფერი კარგი, რაც შევარდნაძის სახელს უკავშირდება (ჯეიჰანი, ნატო-ს პერსპექტივა და ა.შ.)
- ყოველი ახალი ხელისუფლების ასეთ ნაბიჯებს სოციალური დაკვეთა განაპირობებს?
- დიახ. ეს კონტრასტის ეფექტია.

"არ მეშინია" კი არა, სწორედ ახლა მეშინია"

"რეზონანსი" - "მთელი კვირა"

05 ნოემბერი, 2007კულტუროლოგი ლელა იაკობიშვილი:
"... ადამიანს იქ უნდა ყოფნა, სადაც სულს გაუხსნიან. სად არის ასეთი ადგილი საქართველოში?"

- დღეს ქართული კულტურის რეჟიმი მხოლოდ ძალაუფლების დისკურსში მეტყველებს. ის მხოლოდ ერთ რამეს მეუბნება: არაფერი მაინტერესებს - გარდა იმისა, რომ ვიღაც მეორეზე ვიყო მოძალადე. აქ ლაპარაკი არ არის ხელისუფლებაზე ან ოპოზიციაზე. აქ ლაპარაკია ერთმანეთის მიმართ იმ დამოკიდებულებებზე, რომელიც უცებ ამეტყველდა - აი, ამ რეჟიმში.

რა ვქნათ? როგორ მოვახერხოთ ამ ჯოჯოხეთის შეჩერება? ვინ უნდა მოახერხოს ეს? არსებობს კრიტიკული მასა იმ ადამიანებისა, ვისთვისაც ღირებულია მეგობრობა, სიყვარული, სიკეთე, მადლი? ვისთვისაც გაცილებით ღირებულია ქვეყნისა და მომავლის ინტერესები, ვიდრე ძალაუფლება?
იმ ლექსიკით, რომლითაც ვმეტყველებთ, მოდის ისეთი აღწერა ჩვენი სულისა, რომ მეშინია: ორიენტირი აღარ არსებობს.

ერთი პერიოდი ძალიან ვნერვიულობდი, - სუროგატად ვიქეცით-მეთქი ევროპული კულტურის, ამერიკული კულტურის, ან გვინდა, რომ სუროგატად მაინც ვიქცეთ-მეთქი. სუროგატი ნიშნავს, რომ ნიშნებს მაინც ატარებ - მკვდარს, მაგრამ მაინც - ნიშნებს - რაღაც ნაღდის. ახლა რა ნაღდზეა ლაპარაკი? უკანასკნელი ოცი წლის განმავლობაში ყველა იდეამ პროფანირება განიცადა. ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი დავკარგეთ: სულის სინათლე. გაღიმების უნარი. მესმის, რომ მსოფლიო პოლიტიკაა ულმობელი, მაგრამ კულტურა მას, რაღაცნაირად, არეგულირებს. კულტურა არის არსებობის პირობა და არსებობის რეჟიმი. გამოდის, რომ არსებობის პირობა და არსებობის რეჟიმი აღარ გვაქვს. როგორც კი განმანათლებლობის მიმართ ინტერესი ჩაქრა და დიპლომის მიმართ გაჩნდა, აშკარა იყო, რომ რაღაც მსგავსი მოხდებოდა. დღევანდელი ევროპული კულტურა განმანათლებლობამ ააგო. ჩვენ კი - ისევ განათლების სუროგატით ჩავანაცვლეთ. განათლება მხოლოდ წიგნიერებას არ ნიშნავს. ის სულის სინათლეს ნიშნავს. ვანათებ სადმე? ვინმე მოდის ჩემკენ იმიტომ, რომ აქ სინათლეა? ამ თვალსაზრისით, ორიენტირები არა მხოლოდ დაკარგულია: მე არც კი ვეძებ ჩემს ეგზისტენციალურ საყრდენებს. იდენტობა აღარაფერთან მაქვს. როგორ უნდა მოვიქცე ახლა? ხომ შეუძლებელია, ვინმეს მხარდამჭერი გავხდე? მაშინ ყოველივე ადამიანური უნდა დავკარგო. იმიტომ, რომ: "რა მახვილითაც განგმირავ, იმ მახვილით განიგმირები". ცხრამეტი წლის ისტორია ამას ხომ ღიად მეუბნება! ყველამ, განსაკუთრებით - პოლიტიკურ დისკურსში, ვინც რაღაც უზნეო მოინდომა, სწორედ იმავე ტექნოლოგიით წავიდა პოლიტიკური სივრციდან. არ მინდოდა პოლიტიკაზე მესაუბრა, მაგრამ დღეს სწორედ ამით არის მოცული - რაც ძალიან მნიშვნელოვანია - ინფორმაციული სივრცე. ახლა ჩვენთან ტელევიზია ერთადერთი ცოცხალი სივრცეა მთელი კულტურული რეჟიმისათვის. და, თუ კულტურა მხოლოდ ეკრანზე თამაშდება, მაშინ ტელევიზიების პასუხისმგებლობა არის ყველაზე მაღალი. ღმერთმა ნუ ქნას, მითი მედეას შესახებ აქ - ჩვენს მიწაზე გადათამაშდეს. მედიის პასუხისმგებლობა განუზომლად დიდია და, თუ ის შვილებზე გალაშქრებას მოინდომებს, ეს აშკარად შვილების სიკვდილით დამთავრდება. ბერძნულ ტრაგედიაში ეს მხოლოდ მითოლოგემა და მხოლოდ მეტაფორა იყო.

უკვე მესამედ მიხდება ამაზე ლაპარაკი: პირველმა არხმა საშინელი პასუხისმგებლობა აიღო სამოქალაქო ომის თაობაზე; "რუსთავი - 2-მა" - "ვარდების რევოლუციის" დროს. იმედიღა დარჩა - ისევ მეტაფორას ვამბობ - რომ მედია შვილებს აღარ მოკლავდა. ეს იმედიც გვიკვდება. შეიძლებოდა, ეს ეგზისტენციალურ ვითარებაში გადათამაშებულიყო. მესმის, რომ სერიოზულ ბრალდებებს ვამბობ. მედეა ტრაგიკული პიროვნება იმიტომ კი არ არის, რომ ქმარმა უღალატა, არამედ იმიტომ, რომ საკუთარი ბუნება - დედობა მოკლა საკუთარ თავში. ახლა, როცა ეს ყველაფერი ეკრანზე, მედიალურ სივრცეში თამაშდება, მედიამ ეს უნდა იცოდეს. შეიძლება, დღეს, ჩვენ თვალწინ, პირდაპირი აზრით გადათამაშდეს ის ტრაგედია, რომლის მითოლოგემაც სადღაც, შორეულ წარსულში ბერძნებმა დადეს.
* * *

ყველაფერი მოხდა საქართველოში, რომ ქართველს ხელისუფლების მიმართ აგრესია გასჩენოდა. ყველაფერი მოხდა, რომ უნდობლობა გაგვჩენოდა იმ ძალების მიმართ, რომლებსაც ისევ ხელისუფლებაში მოსვლა უნდათ და მეტი არაფერი. დავუშვათ, რომ ხვალ ხელისუფლებაში ისინი მოვლენ - სრულიად გაურკვეველი კონგლომერატი, სხვადასხვა მსოფლმხედველობით, სხვადასხვა პოლიტიკური მრწამსით, სხვადასხვა მკვებავით საქართველოს გარედან - ფინანსურად თუ იდეოლოგიურად. მათ ძალაუფლების მქონე ადამიანის მიმართ სიძულვილი აერთიანებთ. ხვალ რას იზამენ? განათლების სისტემას მოუვლიან? სოციალურ პრობლემებს მოაგვარებენ? ადამიანში სიკეთის სხივს შეიტანენ? შემოქმედებით უნარებს გააცოცხლებენ? პოლიტიკა ერთიან სისტემაში მოქცეულ ადამიანებს ურთიერთობების დალაგებაში უნდა მიეშველოს, სოციალური სივრცის სტრუქტურირება უნდა მოახდინოს. იზამენ ამას? რა მართვის სქემას მთავაზობენ - დემოკრატიას? და, თუ იმ პრინციპით მთავაზობენ დემოკრატიას, რა პრინციპითაც - მიტინგებს, მე ასეთი დემოკრატია არ მინდა. მიტინგზე ვერ გავალ - ჩემთვის მისაღებ როგორ თემებზეც უნდა იყოს იგი.
ხომ ფაქტია, რომ ერთმა აგრესია გამიჩინა, მეორემ კი ნდობა დამიკარგა!
* * *

... შემიძლია, როგორ გადავრჩე, იცით? - როგორც მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა, - წავიდე სულიერ ემიგრაციაში. მიყვარს წიგნები, ვიღაც ავტორების მიმართ ჩემი მგრძნობელობა მაქვს. იმათთან ვიქნები და ამათთან არ ვიქნები. მაგრამ, როცა ყველა სახლიდან "ღია ეთერის" ხმა ისმის - ისევე, როგორც წინა პერიოდში "კურიერის" ხმა ისმოდა? არ მინდა, ვინმეზე ცუდი ვთქვა, მაგრამ: ჯერ ინგას გრიგოლიას მოვუსმინო და მერე ლოცვა წავიკითხო? ყველაზე დიდ ტექსტთან მივიდე? ხომ შეუძლებელია ეს?! ხომ ვიცით, რომ პოლიტიკა არ უნდა კეთდებოდეს ტელეეკრანზე. ხომ ვიცით, რომ ეკრანზე არც ოპოზიციური აზრი უნდა კეთდებოდეს. ხომ ვიცით, რომ კორექცია უნდა ხდებოდეს ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისა და არა რევოლუციური დესტრუქცია. ხელისუფლებამაც ხომ იცის, რამდენი შეცდომა დაუშვა. რამდენი ადამიანი ულუკმაპუროდ, უსაცხოვრისოდ დატოვა და, საერთოდაც, რამდენ ადამიანს მოუსპო არა მხოლოდ პური არსობისა, არამედ ეგზისტენციალური საყრდენიც.

პასუხისმგებლობა მარტო ხელისუფლებას და ოპოზიციას არ ეკისრება. ის ეკისრება მედიას. მეტიც: თუ დღეს მედიის ზნეობრივი მეტამორფოზა არ მოხდება, აქ ერთეულებიც ვეღარ გადარჩებიან. აქ საქართველოს იდეა ვეღარ გადარჩება. ნებისმიერ ქართველს ჰკითხეთ, როგორ წარმოუდგენია საქართველო, როგორი უნდა იყოს მისი ქვეყანა - ის ამაზე ვერაფერს გეტყვით. თვრამეტი წლის განმავლობაში, დემოკრატიის, როგორც მართვის სისტემის, ღირებულებითი საზრისის პროფანაცია მოხდა. გამოცდილებამ მხოლოდ ის მიჩვენა, რომ დემოკრატია თურმე არის: კაცის კვლა, ანგარიშსწორება, ნგრევა, დესტრუქცია.

თუ მე, რიგითი ქართველი ევროპაში არასდროს ვყოფილვარ, რა წარმოდგენა უნდა მქონდეს დემოკრატიაზე? მაშინ, რა მინდა? არც ვიცი. ქვეყნის მართვა ისეთი რთული რამ იყო, რომ მეფედ ბავშვობიდან ზრდიდნენ. ჩინოვნიკობა თავს არ ატყდებოდათ ოცი წლის ასაკში. ოცი-ოცდახუთი წლის ახალგაზრდა ყმაწვილებმა, უცებ, მართვის სადავეები ხელში ჩაიგდეს (ჩაიგდეს - იმიტომ, რომ მათ ეს არ მოუპოვებიათ შინაგანი ძალისხმევით) და, ასეთ სიტუაციში, ხომ ცხადია, რომ ისინი ვერაფერში გაერკვეოდნენ! ისინი საკუთარ არსებაში ვერ ერკვევიან!

ტერორისტული აქტების დროს საინფორმაციო სივრცეში ჩნდება ხოლმე ინფორმაცია, რომ პასუხისმგებლობა აიღო რომელიღაც კონკრეტულმა ორგანიზაციამ. ანუ, ვიღაცებმა იციან, რას სჩადიან. ისინი პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე იღებენ. აქ კი: ერთი უწესო მეორე უწესოს აკისრებს პასუხისმგებლობას.

მედიას წინა პლანზე ის ღირებულებები გამოაქვს, რომელსაც, ალბათ, თვითონ ატარებს, მე კი იმასაც მიკლავს, თუკი რაიმე ცოცხალი და მგრძნობიარე არის მაღალი კულტურის მიმართ. ის ტრაგიკული მედეას გროტესკული, მდაბიო ორეულია. მედეას სრულიად ეგზისტენციალური პრობლემები აქვს: ის ღმერთს უცხადებს პროტესტს და საკუთარ თავში კლავს ყველაზე ღვთაებრივს - დედას. ესენი რას შვრებიან? საკუთარ შვილებს თოფს ესვრიან. რომელ პასუხისმგებლობაზეა ლაპარაკი? საერთოდ კი, პასუხისმგებლობას სხვა ვერ გაკისრებს. მას შენ იღებ საკუთარ თავზე. გინდათ მითხრათ, რომ ნებისმიერ ტელევიზიას ჩვენ ვუყვარვართ? ინფორმაციული აგენტები, რომლებიც წინ არიან წამოწეულნი ე. წ. "ფეისების" სახით, რაღაცას დრამატულად და მტკივნეულად იღებენ თავიანთ თავზე? მათთვის მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ჯერ კიდევ ეკრანზე ჩანან.

პიარი ვარდების რევოლუციის დროს, მუშაობდა, როგორც ინფორმაციული ტექნოლოგია ("რუსთავი - 2-ს" ვგულისხმობ) - იმიტომ, რომ ეს ყველაფერი მართლაც ტექნოლოგიურად აწყობილი სქემით მიდიოდა. ახლა საინფორმაციო ომიც აღარ არის. ეს არც საინფორმაციო ტერორია. პიარზე ხომ ლაპარაკიც ზედმეტია!
* * *

ჩემი თაობის ადამიანები მამარდაშვილის ლექციებზე დადიოდნენ. მე მინდოდა მის სივრცეში ყოფნა, მინდოდა, მისგან მართული ვყოფილიყავი - იმიტომ, რომ იქ ვიზრდებოდი. ადამიანს იქ უნდა ყოფნა, სადაც სულს გაუხსნიან. სად არის ასეთი ადგილი საქართველოში? ახლა მთაშიც ვეღარ გავიქცევი - იმიტომ, რომ ჩემი ქვეყნის პრიორიტეტი ტურიზმი გახდა. მე კი ჯერ კიდევ სტუმარ-მასპინძლობის პარადიგმაში ვცხოვრობ. კულტურა ასეთი ეგზისტენციალური საყრდენებისგან შედგება. მას თუ გამოაცლი, აგრესიულ ველურად იქცევი.
* * *

სარკეში რომ ჩავიხედავ, იქნებ ვთქვა: "ღმერთო ჩემო, რას ვგავარ!" ეს სარკე კი ტელევიზიაა. იქნებ, მართლაც ეს არის გზა, რათა სულიერი მეტამორფოზა განვიცადო? სხვა გზა ახლა არ მესახება. თუმცა, ჩემი თაობა ძალაუფლებაზე ორიენტირებული თაობაა...
"არ მეშინია" კი არა, სწორედ ახლა მეშინია.

"ახალი მემარჯვენეების" მესამე გზა

"რეზონანსი" - "მთელი კვირა"

29 ოქტომბერი, 2007"მიტინგზე ჩვენ არ ვიქნებით. ეს გზა ერთხელ უკვე გავიარეთ"

პოლიტიკური პარტია "ახალი მემარჯვენეების" წევრის, ექსპერტ კახა კაციტაძის დაკვირვებით, ბოლო პრიოდში ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოხდა: საზოგადოება დიდწილად გათავისუფლდა ბელადის მოთხოვნილებისგან. თუმცა, ის შიშობს, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესები შეუქცევადი გახდა. მოსახლეობის განწყობა შეუდარებლად რადიკალურია, ვიდრე ოპოზიციურად განწყობილი პოლიტიკური პარტიებისა. "მემარჯვენეები" კი მიტინგზე წასვლას არ აპირებენ: "ურთულესი პირობების უღელქვეშ ვართ და პასუხისმგებლობას ვერავინ ავიცილებთ, მაგრამ იმას, ვინც ამ პროცესებს უძღვება და მასაც, ვინც უპირისპირდება (ხელისუფლებას ვგულისხმობ), უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება".

- ხელისუფლება აბსოლუტურად არაადეკვატურ პოლიტიკას ატარებს. სიტუაცია იძაბება და ის, შესაძლოა, კრიზისულად იქცეს. ასეთი ვითარება იმით არის გამოწვეული, რომ, რაც უფრო მეტი დრო გადის, სახელისუფლებო პოლიტიკა რეალობის მიმართ უფრო არაადეკვატური ხდება. არსებობს ასეთი დისციპლინა, დღეს ძალიან განვითარებული - თუმცა, მეეჭვება, რომ ჩვენს ხელისუფლებაში მის არსებობაზე რაიმე ინფორმაცია გააჩნდეთ: მას გადაწყვეტილებების მიღების თეორია ჰქვია. მასში არსებობს ცნება - გადაწყვეტილებების სივრცე. ნებისმიერ გადაწყვეტილებას რომ ვიღებთ, ამის შედეგად, შემდეგი გადაწყვეტილების სივრცე შეიძლება გაიზარდოს ან დავიწროვდეს. თუ გადაწყვეტილებების სივრცე მეტისმეტად გაიზრდება, მაშინ ადეკვატური გადაწყვეტილების მიღება გაგვიჭირდება. მეორე შემთხვევაში კი საქმე გვაქვს ე. წ. "ძაბრთან": როცა ყოველი გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გადაწყვეტილებების სივრცე მცირდება. მეჩვენება, რომ ხელისუფლება ასეთ მდგომარეობაშია. მთავრობის სხდომების ბოლო ტრანსლირებები, როგორც ჩანს, სულ სხვა რამეზე იყო გათვლილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყოველი ტრანსლირების შემდეგ ხელისუფლებას გადაწყვეტილებების სივრცე უფრო და უფრო უმცირდება: ის ამ "ძაბრშია" მოხვედრილი. ეს კი ძალიან საშიშია: ამ "ძაბრში" ხელისუფლების თანდათან ჩათრევის შემდეგ ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის ყოველგვარი კავშირი, პრაქტიკულად, წყდება. ეს არის, ალბათ, ყველაზე საშიში ტენდენცია: ვითარება იძაბება. ხელისუფლება ვითარებაზე არაადეკვატურად მოქმედებს და მისი ყოველი მოქმედება კიდევ უფრო ურთულებს შემდგომ მოქმედებას.

- ეს პოლიტიკური კრიზისია?

- ეს არის ხელისუფლებისთვის ძალიან სერიოზული გამოცდა, და, სხვათა შორის, სერიოზული გამოცდაა საზოგადოებისთვისაც. თუმცა, ვიმეორებ: იმაზე, რაც ხდება, პასუხს ხელისუფლება აგებს.

- საზოგადოება - არაფერზე? თუნდაც - ოპოზიცია?

- რასაკვირველია, ისიც. მაგრამ მოქმედების ბერკეტები ხელისუფლებას აქვს. ცხადია, ყველაფერზე, რაც ხდება, ყველა ჩვენგანი პასუხს ვაგებთ, მაგრამ ამ პასუხისმგებლობის ხარისხი სხვადასხვანაირია.

- პასუხისმგებლობის სხვაზე დაკისრება, ალბათ, ყველაზე იოლია.

- რასაკვირველია. მთავარი გამოსავლის ძიებაა. ხელისუფლება, აქამდე, აბსოლუტურად უარყოფდა დიალოგს. სწორედ ეს არის პრობლემა: საზოგადოებასა და ხელისუფლებას შორის ორმხრივი კავშირი, პრაქტიკულად, მოშლილია. მე ვშიშობ: ეს პროცესი უკვე შეუქცევადი ხომ არ გახდა? რა თქმა უნდა, "ძაბრის" მდგომარეობაში შეიძლება ოპოზიციაც აღმოჩნდეს. ვითარება არაპროგნოზირებადია. საქმე ის არის, რომ მოსახლეობის განწყობა არის გაცილებით უფრო რადიკალური, ვიდრე ოპოზიციურ პარტიათა პოლიტიკურ საბჭოში გაერთიანებული პარტიების. ჩემ გარშემო, ვისაც ვესაუბრები, მიტინგზე არავინ მიდის იმისთვის, რომ არჩევნების კონსტიტუციურ ვადაში ჩატარება მოითხოვოს. ყველას აქვს განწყობა - დაამხოს ხელისუფლება. ყოველ შემთხვევაში, ვისაც ვესაუბრე, ელოდება იმას, რომ, უბრალოდ, რაღაც სასწაული მოხდება: ხელისუფლება ამხელა მასას რომ დაინახავს, წავა.

- ეს განწყობა, თქვენი აზრით, დესტრუქციულია?

- რასაკვირველია, ეს რევოლუციური გზაა. იგი ერთხელ უკვე გავიარეთ და არავითარი სიკეთე არ მოუტანია. დავუშვათ, ეს ხელისუფლება წავიდა და მოვიდა ვიღაც სხვა. რომ არ მოგვეწონოს, ისევ რევოლუციური გზით გავუშვათ? შუა საუკუნეებში, ნოვგოროდში სახალხო კრებას - "ვეჩეს" იწვევდნენ. ირჩეოდნენ არბიტრები. ორი მხარე იკრიბებოდა: თავადის მომხრეები და მოწინააღმდეგეები. ორივე მხარე ყვიროდა. ვინც უფრო ხმამაღლა იყვირებდა (ამას არბიტრები არჩევდნენ), იმისი გადაწყვეტილების მიღება ხდებოდა. საქართველო, თანდათან, ასეთ მდგომარეობაში ვარდება. უფრო სერიოზულად კი, რასაკვირველია, დიდი სირცხვილია, რომ დამოუკიდებლობის გამოცხადების მეთექვსმეტე წელია და არჩევნების გზით არც ერთი მთავრობა არ შეცვლილა. ბელარუსშიც კი მოხდა არჩევნების გზით მთავრობის შეცვლა. მართალია, ეს ერთხელ მოხდა, მაგრამ პრეცედენტი ხომ არსებობს! ჩვენ ძალიან უხერხულ სიტუაციაში ვიმყოფებით. ეს ძალიან დიდ პრობლემებს შეგვიქმნის დასავლურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის თვალსაზრისით.

- თქვენ პოლიტიკური პარტიის - "ახალი მემარჯვენეების" წევრი ხართ. რამდენადაც ვიცი, აქამდე არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ყოფილხართ. საინტერესოა, რატომ გააკეთეთ არჩევანი მაინცდამაინც "მემარჯვენეებზე"?

- ეს, ალბათ, იდეოლოგიურმა სიმპათიამ, პიროვნულმა კავშირებმა და რაღაც თანმხლებმა გარემოებებმაც განაპირობა. ძნელია, ყველა დეტალი გაიხსენო, მაგრამ არაოდიოზური გაგებით კონსერვატული ადამიანი ვარ. ჩემი საყვარელი ფილოსოფოსები მემარჯვენე კონსერვატორები არიან (ჰეგელი, ჰაიდეგერი); არის მეორე - ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოებაც: საბჭოთა კავშირის დაშლა ჩემი ასპირანტობის პერიოდს დაემთხვა. მაშინ დავინახე: რომ არ ყოფილიყო რეიგანისა და ტეტჩერის კონსერვატული ადმინისტრაცია, დასავლური ლიბერალური მთავრობები, შეიძლებოდა, რაღაც კაპიტულაცია მათ ისევე მოეხდინათ, როგორც, ვთქვათ, უნგრეთში მოახდინეს 1956 წელს, ან ჩეხოსლოვაკიაში - 1968-ში - ანუ, თვალები დაეხუჭათ ჩვენს გასრესვაზე. კონსერვატულობაში გაცილებით მეტი ძალაა და ეს იმით არის განპირობებული, რომ უფრო მდგრად და მორალურ კატეგორიებს ემყარება, ვიდრე - შიშველი პრაგმატიზმი. ასე რომ, ჩემი "მემარჯვენეობა" ფაქტორების მთელმა კომპლექსმა განსაზღვრა.

- ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები არ აღმოჩნდა განმაპირობებელი ფაქტორი "ახლების" ოპოზიციურ ძალებთან გაერთიანებისთვის. რატომ?

- ჯერ ერთი, პროცესი ღიაა, გახსნილია. ის არ დასრულებულა.

- ე.ი., შესაძლოა, რომელიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ალიანში გიხილოთ?

- ახლა რევოლუციურად განწყობილ, ენთუზიასტ ადამიანებს პიროვნულად ვუთანაგრძნობთ, მაგრამ პოლიტიკა მაინც რაღაც სხვაზე უნდა აიგოს: ჩვენ ერთხელ უკვე ვნახეთ, საით მივყავართ რევოლუციურ გზას. კარგი იქნება, თუ პროცესები ამ მიმართულებით წარიმართება და თუ ხელისუფლებაზე ზეგავლენის დამატებითი წყარო მასობრივი აქციები იქნება, მაგრამ ვიმეორებ: ჩვენი პოზიცია ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლაა.
2000-2004 წლებში გენშტაბში სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელობის პერიოდში, ხშირად მიწევდა "ნატოელებთან" ურთიერთობა. ძალიან კარგად ვიცნობ მათ განწყობებს. თუ საქართველოში მუდმივი რევოლუციური ცვლები იქნება, მაშინ ნატო-ზე ყოველგვარი ფიქრი უნდა შევწყვიტოთ.

- "ახლებს" ერთგვარ უხერხულობას არ გიქმნით ოპოზიციაში მარტო ყოფნა?

- აქამდე გარკვეული ლოგიკური და ღირებულებების ანალიზით მოვედით. როდესაც ადამიანი თავის სიმართლეში დარწმუნებულია, მას მარტო ყოფნის არ უნდა ეშინოდეს.

- თუმცა, თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ "ვარდების რევოლუციამდე" პარლამენტში ქვორუმი სწორედ ფრაქცია "ახლების" მისვლის შემდეგ შედგა, ისიც უნდა ვიფიქროთ, რომ ზოგადად, ხელისუფლებასთან ურთიერთობის გამწვავებას ერიდებით.

- ძალიან მიჭირს ამ პერიოდზე საუბარი - იმიტომ, რომ მაშინ "ახლებთან" არ ვყოფილვარ, სამხედრო ვიყავი. თუმცა, ვფიქრობ, რომ ეს აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება იყო.
მიმაჩნია, რომ პოლიტიკაში ძალის გამოყენება უკიდურესი საშუალებაა. სანამ კომპრომისის ყველა რესურსი არ ამოიწურება, ულტრარადიკალურ ზომებზე წასვლა გამართლებული არ არის. ჩვენი პოზიციები ეროვნული ინტერესებიდან უნდა გამომდინარეობდეს. ეროვნული ინტერესები კი ნათელია: დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის განმტკიცება; ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა; ეფექტიანი შიდა სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების შექმნა; წინაპირობების შექმნა სიღატაკის დაძლევისთვის და შემდეგ - ეკონომიკური წინსვლისთვის; ისეთი საგარეო პოლიტიკური კურსის გატარება, რომელიც ამ ოთხი ინტერესის რეალიზაციას უზრუნველყოფს. ვფიქრობ, რომ საქართველოში ამ ინტერესების წინააღმდეგი ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა ვერ იქნება. მაგრამ შეიძლება საუბარი იყოს მათი რეალიზაციის საშუალებებზე, სტრატეგიებზე. თუ ამაზე თანხვედრა იქნება ჩვენსა და რომელიმე სხვა ძალას შორის, რასაკვირველია, გარკვეული კოორდინაცია მოხდება; თუ რა ფორმით - ეს სხვა თემაა.
ზემოთ მარტოობა ახსენეთ. ფელდმარშალი მოლტკე წერს, რომ "სტრატეგია - ეს არის ხელოვნება, იმოქმედო ურთულესი პირობების უღელქვეშ". ყოველ შემთხვევაში, ჩვენ ნამდვილად არ გვეშინია იმის, რომ მარტო მოგვიწიოს მოქმედება. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ არ არსებობს რაღაც ტაქტიკური მოგება, რომელიც სტრატეგიულ გამარჯვებაში გაცვლად ღირდეს. სტრატეგიულ გამარჯვებაში ცხადია, არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ საქართველოს გამარჯვება იგულისხმება.

- თუ გავითვალისწინებთ რეგიონებში საპროტესტო გამოსვლების მასშტაბს, უნდა ვივარაუდოთ, რომ 2 ნოემბერს თბილისში ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია მოეწყობა. რას აპირებთ "მემარჯვენეები"? გამოხვალთ პროტესტის გამოსახატავად?

- მიტინგზე ჩვენ არ ვიქნებით.

- რატომ, ზოგადად, მიტინგის მომხრე არ ხართ?

- მიგვაჩნია, რომ, როდესაც მიტინგი ეწყობა, ძალიან ნათლად უნდა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური მოთხოვნები. პირადად მე, ამ მოთხოვნებს ჩამოყალიბებულს ვერ ვხედავ - იმიტომ, რომ ზოგი არჩევნებს იძახის, ზოგი - ხელისუფლების გაშვებას, ზოგიც - სხვა რამეს. ჩვენ, რასაკვირველია, გვესმის იმ ადამიანების, ვინც იქ მიდის, ძალიან ბევრი ჩვენი პირადი მეგობარია, მაგრამ ასეთ პირობებში...

- თქვენ ამბობთ, რომ ოპოზიციურ ძალებს შორის პოლიტიკური მოთხოვნები შეთანხმებული არ არის?

- ჯერ საბჭოში შემავალი პარტიები უნდა შეჯერდნენ. თუ ისინი ვერ შეთანხმდებიან, ჩვენ როგორ მოვახერხებთ ამას?

- როგორ აფასებთ ხელისუფლების შემოთავაზებას - ერთსა და იმავე დროს ჩატარდეს საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნები?

- ხელისუფლებას არ აქვს იმედი, რომ საპარლამენტო არჩევნებს მოიგებს. თუ ის საპარლამენტო არჩევნებში დამარცხდება, შესაბამისად, საპრეზიდენტო არჩევნებშიც (რომელიც დროში მას მოსდევს) მისი შანსი შეუდარებლად შემცირდება. ეს შემოთავაზება სწორედ ამით არის განპირობებული. ხდება კონსტიტუციის მოჭრა ვიწრო პარტიულ ინტერესებზე.

- საზოგადოებას ამ შემოთავაზებაზე რეაგირება, პრაქტიკულად, არ ჰქონია.

- ეს ისე სწრაფად მოხდა... თუმცა, პარადოქსული ვითარება გვაქვს: უკიდურესად პოლიტიზირებული საზოგადოებაა და ძალიან ხშირად უჭირს ძალიან მარტივი პოლიტიკური მომენტების შემჩნევა.

- ხელისუფლებამ 7%-იანი ბარიერი 5%-მდე დაწია. ეს კომპრომისია?

- ეს კომპრომისი ევროსაბჭოს რეკომენდაცია იყო.

- არის ეს კოპრომისი?

- ამ მომენტში, ის უკვე კოპრომისად ვერ აღიქმება. შუა საუკუნეებში კანონები არ მიიღებოდა. კანონები ეწყალობებოდა. ხელისუფლებამ 5%-იან ბარიერზე დაყვანა წარმოადგინა არა როგორც კომპრომისი, არამედ - როგორც წყალობა. ძალიან მეეჭვება, საზოგადოება ასეთ წყალობებს დათანხმდეს. საუბარი უნდა იყოს რეალურ კომპრომისებზე - რომლებიც ეხება საარჩევნო კანონმდებლობას, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებას, მაჟორიტარული ოლქების სისტემის შეცვლას და ა.შ.

- არსებობს მოსაზრება, რომ საარჩევნო ბარიერის 5%-მდე დაწევა ოპოზიციას დაშლის.

- ეს ძალიან ჰიპოთეტური მოსაზრებაა: შეიძლება, დაშალოს, შეიძლება - არა. გააჩნია, რა კონკრეტული ვითარება შეიქმნება. ჩვენთან პრობლემა ის არის, რომ არსებობს გაურკვევლობის უკიდურესად მაღალი ხარისხი. ეს არის პროცესი, რომელიც კი არ იმართება, არამედ თვითონ ქმნის თავის თავს. პროგნოზირება ძნელია. როცა პროცესი დალაგდება, მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ვილაპარაკოთ, 5%-იანი ბარიერი რას გამოიწვევს.

- საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება და მაჟორიტართა არჩევის წესი - თქვენი აზრით, რას მიაღწევს ოპოზიცია ხელისუფლებასთან ამ საკითხებში ოპონირებით?

- თუ ამ საკითხების გადაწყვეტა მოხერხდება, უბრალოდ, ხალხს საშუალება მიეცემა, თავისი დამოკიდებულება გამოხატოს. ხალხის არჩევანი კი ხელისუფლების სასარგებლო რომ არ იქნება, ვფიქრობ, ნათელია.

- თქვენი აზრით, ხელისუფლება დათმობს პოზიციებს ზემოთ აღნიშნულ - საარჩევნო საკითხებთან მიმართებით?

- 1990 წელს, საპარლამენტო არჩევნების მოთხოვნით, გამოსვლები ეწყობოდა. მაშინ მოხერხდა, სრულიად უმტკივნეულოდ შეცვლილიყო ხელისუფლება. ეს გუმბარიძის მმართველობის დროს ხდებოდა. მაშინ ასეთი ტერმინიც გაჩნდა - "გუმბარიზაცია": ხელისუფლებაში, ფორმალურად, კომუნისტები იყვნენ, რეალურად კი, პროცესების მართვა ეროვნული მოძრაობის ხელში იყო. ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენი ხელისუფლება "გუმბარიზაციის" პროცესშია, მაგრამ დინამიკა მაინც აქეთკენ მიდის. მთავარია, ხალხს რეალური არჩევანის უფლება მიეცეს. ვფიქრობ, რომ მოხდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარდატეხა: საზოგადოება დიდწილად გათავისუფლდა ბელადის მოთხოვნილებისგან.

- რა საფუძველზე დაყრდნობით ამბობთ ამას?

- უბრალოდ, ადამიანებს ველაპარაკები. "ვარდების რევოლუციის" პერიოდში ყველა იძახდა: "მოვა მიშა და გვიშველის". ახლა ამბობენ: "უნდა ვუშველოთ საკუთარ თავს". ახლა პოლიტიკური პარტიები, ხუმრობით თუ ვიტყვით, მაშველების როლში გამოდიან. თუმცა, ვიმეორებ, მოსახლეობის განწყობა, ჩემი დაკვირვებით, შეუდარებლად რადიკალურია, ვიდრე - პოლიტიკური პარტიების.

- როგორ ფიქრობთ, რა უდევს საფუძვლად ოპოზიციურ გაერთიანებას?

- გაერთიანება ეყრდნობა, ალბათ, ასეთ შეგნებას: "რაღაც უნდა შეიცვალოს, თორემ უარესამდე მივალთ".

- მაგრამ რა აერთიანებთ, ვთქვათ, რესპუბლიკელებს და სალომე ზურაბიშვილის "საქართველოს გზას", ან - კონსტანტინე გამსახურდიას "თავისუფლებას"?

- რესპუბლიკელები უფრო ლიბერალურ-ცენტრისტული ძალაა, "თავისუფლება" და "საქართველოს გზა" - მემარჯვენე. ევროპის პოლიტიკურ ისტორიაში მემარჯვენეებისა და ცენტრისტების უფრო ახლო კოალიციების მაგალითებიც არსებობს, მაგრამ ჩვენს შემთხვევაში, ვფიქრობ, რომ მათ აერთიანებთ პოზიცია - რაღაც უნდა შეიცვალოს. მაგრამ, როგორ უნდა მივაღწიოთ ამას? ჩვენსა და მათ შორის აზრთა გარკვეული სხვადასხვაობაა.

- ეს პრინციპული სხვაობაა?

- ჩვენ, თეორიულადაც კი, გამოვრიცხავთ იმას, რომ რევოლუცია რაღაც სიკეთეს მოიტანს.

- რატომ? ვადამდელი არჩევნები რევოლუციას გულისხმობს?

- რასაკვირველია, არა. თუმცა, ყველაზე ხაზგასასმელი სწორედ ის არის, რომ 2008 წლის გაზაფხული არჩევნების კონსტიტუციური ვადაა.

- მაშინ, რაში არ ეთანხმებით "ახლები" სხვა ოპოზიციურ პარტიებს?

- ჩვენ ერთხელ ეს გზა გავიარეთ. საქმე ის არის, რომ პოზიცია ცალსახად დაფიქსირებული არ არის. ვიმეორებ, ხალხი, ჩემი დაკვირვებით, იმ განწყობით აპირებს გამოსვლას, რომ რევოლუცია უნდა მოხდეს.

- შესაძლოა, პროცესები უმართავი გახდეს და ამიტომ არ გსურთ მასში მონაწილეობა?

- შეიძლება, ასეც ითქვას. შუა საუკუნეების ერთი ცნობილი ომი ასე დაიწყო: ორი არმია ერთმანეთის პირისპირ იდგა. ომის დაწყება არც ერთს არ უნდოდა. მიდიოდა მოლაპარაკებები. ამ დროს გამოჩნდა უხსენებელი და ერთ-ერთი რაინდის საკბენად წავიდა. მეომარმა ხმალი ამოიღო და მოკლა. ხმალმა შუქზე რომ აირეკლა, მეორე მხარემ ჩათვალა, რომ ესენი შეტევას იწყებდნენ და მათაც დაიწყეს საბრძოლო მოქმედებები - მაშინ, როცა ამას არც ერთი მხარე არ აპირებდა. ამ ტიპის შემთხვევითობებისგან დაზღვეული არავინ არის. ურთულესი პირობების უღელქვეშ ვართ და პასუხისმგებლობას ვერავინ ავიცილებთ, მაგრამ იმას, ვინც ამ პროცესებს უძღვება და მასაც, ვინც უპირისპირდება (ხელისუფლებას ვგულისხმობ), უდიდესი პასუხისმგებლობა ეკისრება.

"საქართველოში დღეს ნახევრად დემოკრატიული რეჟიმია"

"რეზონანსი"

20 ოქტომბერი, 2007გია ნოდია: "ეს არის დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის ჰიბრიდი"

კონსტიტუციური მონარქიის იდეის შესახებ საკუთარი მოსაზრების გამოთქმა ვთხოვეთ ექსპერტ გია ნოდიას. გთავაზობთ ამ თემაზე მასთან ინტერვიუს.

- საქართველოში დაიწყო ინტენსიური საუბრები ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის საკითხებზე. ერთ-ერთ გამოსავლად კონსტიტუციური მონარქია მიიჩნევა. როგორ უყურებთ საქართველოში კონსტიტუციური მონარქიის დამყარების პერსპექტივას?

- სხვათა შორის, ეს საკითხი სხვა ნიშნითაც არის საინტერესო. აქამდე, ერთი მხრივ, სერიოზული მორალური ავტორიტეტი ჰქონდა ეკლესიას, საპატრიარქოს და ყველა გამოკვლევაში ყველაზე დიდი ნდობა ამ ინსტიტუტს ჰქონდა, მაგრამ ის არასდროს გამოსულა სერიოზული პოლიტიკური ინიციატივებით. თავისთავად, აქ ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ პირველი შემთხვევაა, როცა ეკლესია კონკრეტული პოლიტიკური ინიციატივებით გამოვიდა.

- რამ განაპირობა ეს?

- შეიძლება, თვით ეკლესიაში ძლიერდება ხელისუფლების მიმართ ოპოზიციური განწყობა: პატრიარქი გამოვიდა ისეთი ინიციატივით, რომელსაც ხელისუფლებისგან კარნახი ან შთაგონება არ ეტყობა. თავისთავად, საინტერესოა, რომ ეს ინიციატივა ოპოზიციას მოეწონა. ერთი ისტორიული პარალელის გავლება შეიძლება: უკანასკნელად, კონსტიტუციური მონარქიის შესახებ საქართველოში აქტიური საუბრები გამსახურდიას გაძევების პერიოდში იყო: კონსტიტუციური მონარქია აქტუალიზდება მაშინ, როდესაც ქვეყანაში არის ძლიერი და, ამავე დროს, საზოგადოებაში ასე თუ ისე პოპულარული ფიგურა და ოპოზიციას მისი განეიტრალება სურს. მაგრამ ის ვერ ხედავს ძალას, რომ ეს შეძლოს და ამიტომ ისეთ ნახევრად მისტიკურ ავტორიტეტს იშველიებს, როგორიც არის ტრადიცია, კონსტიტუციური მონარქია და ა.შ.
რამდენად მისაღებია ჩვენი ქვეყნისთვის კონსტიტუციური მონარქია? შესაძლებელი ყველაფერია - თუ პარლამენტი გადაწყვეტს, ან - რეფერენდუმით გადაწყდება და თან იმაზეც შევთანხმდებით, ვინ მოვიყვანოთ. მაგრამ, ჩემი აზრით, ეს ძალიან უცნაური რამ იქნება საქართველოსთვის - იმიტომ, რომ ევროპის იმ ქვეყნებში, სადაც კონსტიტუციური მონარქიაა, ის ისტორიული განვითარების უწყვეტობის სიმბოლური გამოხატულებაა. ამ ქვეყნებში რევოლუციები მაინცდამაინც არ უყვართ (ინგლისი, ჰოლანდია, შვედეთი და ა.შ.); ამ ქვეყნებში თანდათან ხდებოდა დემოკრატიული განვითარება და შესაბამისად, თანდათანობითობის, ტრადიციისა და თანამედროვეობის შერწყმის სიმბოლოდ კონსტიტუციური მონარქი დატოვეს. მას უფრო ცერემონიული როლი აქვს და რეალურ პოლიტიკაში როლს მაინცდამაინც არ თამაშობს.
რაც შეეხება საქართველოს, აქ წყვეტა არსებობს: ორასი წელია, მეფე არ გვყოლია. ამიტომ მონარქიასთან პირდაპირი კავშირი არ გვაქვს. ვიღაც უნდა ვიპოვოთ - ბავშვი, რომელსაც აღვზრდით, თუ რაღაც ასეთი... ეს, ჩემი აზრით, ხელოვნურია: თუ გვინდა, რომ არ იყოს ძლიერი პრეზიდენტი, მაშინ ჩამოვაყალიბოთ საპარლამენტო რესპუბლიკა, რაღა საკონსტიტუციო მონარქიას ვიგონებთ!
ვფიქრობ, რომ საერთოდ, ოპტიმალური გამოსავალია საპარლამენტო წყობა, თუმცა, რა თქმა უნდა, ამის საწინააღმდეგოდ არსებობს სერიოზული არგუმენტები: შეიძლება, ასეთ შემთხვევაში, სტაბილურობის ნაკლები გარანტიები იყოს - იმიტომ, რომ არავინ იცის, პარტიები როდის წაჩხუბდებიან.

- კონსტიტუციური მონარქი ამის დამაბალანსებლად გამოდგება?

- ვერ გამოდგება. ის ცერემონიული ფიგურაა და პოლიტიკური თვალსაზრისით, როლი არ აქვს. შეიძლება, ეს ფსიქოლოგიურად შეძლოს - გააჩნია, თავად როგორი ტიპი იქნება. თუ ნამდვილი მეფე გვინდა, მაშინ შუა საუკუნეებში უნდა დავბრუნდეთ. რაც შეეხება საპარლამენტო რესპუბლიკას: პრობლემა ის არის, რომ ჩვენნაირ ქვეყნებში, სადაც არ არის მყარი პოლიტიკური პარტიები და არ არის პოლიტიკური კონსენსუსის კულტურა, იქ არასტაბილურობაა. ეს, რა თქმა უნდა, ნაკლია, მაგრამ, სამაგიეროდ, ძალაუფლება ერთ ადგილას კონცენტრირებული არ იქნება.
მაინც ვფიქრობ, რომ საპარლამენტო წყობა ჩვენთან ნაკლებად რეალისტურია: საქართველოში თვითონ საზოგადოებასაც უნდა გამოკვეთილი ლიდერი. პარტიები რა არის, საზოგადოებას კარგად არ ესმის. და არც არის ძლიერი პარტიები. ამიტომ, ვფიქრობ, რომ რაღაც სახის პრეზიდენტები საქართველოში იქნებიან, მაგრამ უფრო რეალისტურია, მისი ძალაუფლება შეზღუდული იყოს.

- ახლა რა ტიპის მმართველობაა საქართველოში?

- სუპერპრეზიდენციალიზმი - სადაც მმართველობა მთლიანად კონცენტრირებულია პრეზიდენტის გარშემო.

- ფაქტობრივ მდგომარეობას, უფრო კონკრეტულად, როგორ შეაფასებთ?

- იმ ანალიტიკოსების აზრით, ვინც, ასე თუ ისე, მეცნიერულად აფასებს ამ საკითხებს, საქართველოში არის ნახევრად დემოკრატია: არის დემოკრატიის ინსტიტუციონალური საფუძვლები, მაგრამ, ამავე დროს, არის სერიოზული დეფექტები დემოკრატიაში. ამას ჰიბრიდულ რეჟიმს უწოდებენ. ეს არის დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის ჰიბრიდი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან დემოკრატია აღარ იქნება. მაგრამ უახლესი წარსულის ეპიზოდი, უბრალოდ, არ იყო ნაბიჯი დემოკრატიისკენ. ეს იყო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება პოლიტიკის სამსახურში. ამან ხალხს ხელისუფლების მიმართ ნდობა დააკარგვინა. შეიძლება ვცდები, მაგრამ, საბოლოოდ, ამით ვერც ოპოზიცია იხეირებს. ხალხი, ფაქტობრივად, არავის ენდობა. ადამიანებში ეს განწყობა არსებობდა და უკანასკნელმა მოვლენებმა იგი კიდევ უფრო გააღვივა: ხელისუფლებამ კორუფციის ბრალდებები პოლიტიკური მოსაზრებებით გამოიყენა; მეორე მხრივ, ოქრუაშვილმა, რომელიც ხალხის რაღაც ნაწილს გმირი ეგონა, თავი გაიფუჭა; ოპოზიციას კი, პროტესტის გარდა, არაფერი შეუძლია. ვფიქრობ, რომ ეს განწყობა საზოგადოებაში ყველაზე გავრცელებულია. დემოკრატიისთვის კარგი არ არის, როცა პოლიტიკურ ელიტასა და საზოგადოებას შორის ასეთი გაუცხოებაა.

"ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი წააგო"

"რეზონანსი" - "მთელი კვირა"

15 ოქტომბერი, 2007გია ნოდია: "მოხდა დისკრედიტაცია - ისეთ დონეზე, რომელსაც ადვილად არ დაივიწყებს საზოგადოება"

"უახლესი წარსულის ეპიზოდი, უბრალოდ, არ იყო ნაბიჯი დემოკრატიისკენ. ეს იყო სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენება პოლიტიკის სამსახურში. ამან ხალხს ხელისუფლების მიმართ ნდობა დააკარგვინა. ოპოზიციას კი, პროტესტის გარდა, არაფერი შეუძლია", - ეს ბ-ნ ნოდიას მოსაზრებაა.

- თქვენი აზრით, იყო თუ არა პოლიტპატიმარი ირაკლი ოქრუაშვილი?

- ჩემი აზრით - არა, იმიტომ, რომ ოქრუაშვილი პოლიტიკური საქმიანობისთვის კი არა, კორუფციისა და რაღაც მსგავსი ბრალდებებით დააპატიმრეს.

- მაგრამ, როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ სკეპტიკოსები იმაში დაარწმუნოს, რომ ოქრუაშვილის დაპატიმრებას სამართლებრივი მოტივი ჰქონდა და არა - პოლიტიკური? ყოფილი მაღალჩინოსანი, ფაქტობრივად, მაშინვე აღმოჩნდა ციხეში, როცა მან ხელისუფლებას საჯაროდ, უმძიმესი ბრალდებები წაუყენა. ოქრუაშვილის კორუმპირებულობის შესახებ კი მანამდეც საუბრობდნენ. თვით ელიტური კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლმა ხელისუფლებამ ამის დამამტკიცებელი ფაქტები აქამდე რატომ არ ააფრიალა?

- დიახ, აქ არის პრობლემა არა იმისა, არის თუ არა ოქრუაშვილი პოლიტპატიმარი, არამედ იმის, თუ რა მოტივაცია ჰქონდა ხელისუფლებას. შესაძლოა, მის მიმართ წაყენებული ბრალდებები სამართლიანი იყო, მაგრამ ოქრუაშვილს პოლიტიკური საქმიანობა რომ არ დაეწყო, მას ხელს არ მოჰკიდებდნენ, ხომ? ამდენ ხანს არსებობდა ეჭვი ოქრუაშვილის არაკეთილსინდისიერების შესახებ, მაგრამ აქამდე რატომ არ შეამოწმეს? რატომ გახდა ეს მთავრობისთვის აქტუალური მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ოქრუაშვილმა პოლიტიკური პარტიის შექმნა დაიწყო? ეს საფუძვლიანი მოსაზრებაა.

- ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, ძალზე ზოგადად თუ ვიტყვით, აბსურდული უწოდეს ოქრუაშვილის მიერ წაყენებულ ბრალდებებს. თქვენ იცნობთ საზოგადოებრივ განწყობებს საქართველოში. ამდენად, განსაკუთრებით საინტერესოა თქვენი აზრი: ოქრუაშვილმა საზოგადოებაში არსებული კითხვები გააჟღერა? თუ, ბრალდებები, თქვენი აზრით, მართლაც აბსურდული იყო, როგორც ეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გვითხრეს?

- ჟვანიას სიკვდილთან დაკავშირებით კითხვები არსებობს. ამ შემთხვევაში, ოქრუაშვილს ახალი არაფერი უთქვამს.

- ოქრუაშვილმა ეს თემა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა. არ მეთანხმებით?

- ოქრუაშვილმა რადგან თქვა, ამიტომ გახდა აქტუალური, თორემ ამ თემაზე საუბრები, თავისთავად, იყო.

- იყო მხოლოდ თავშეკავებული, ძალზე მოზომილი, ფრთხილი საუბრები.

- ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი იყო გაცილებით სკანდალური ბრალდებები - ის, რომ პირადად პრეზიდენტის ბიძა იყო კორუფციაში ჩართული; ან, პირადად პრეზიდენტმა დაავალა მას კაცის მოკვლა; ან კიდევ, პირადად პრეზიდენტმა დაავალა მერაბიშვილს გელაშვილის ცემა. ასეთი ბრალდებები მანამდე არავის წაუყენებია. ჟვანიას თემაზე კი ბრალდებები ადრეც იყო. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ის, რა თქმა უნდა, იტყოდა, რომ ბრალდებები აბსურდული და უსაფუძვლოა - იმიტომ, რომ ოქრუაშვილს არანაირი საბუთი არ ჰქონდა და არც შეიძლებოდა, ჰქონოდა.

- რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ჰქონოდა?

- საბუთი საიდან ექნებოდა? მაგნიტოფონზე თუ ჩაიწერდა.

- შეიძლება, ჰქონოდა თუნდაც ასეთი საბუთი.

- მხოლოდ თეორიულად. ჩვეულებრივ, ასეთ შემთხვევებში, საბუთები არ რჩება.

- რატომ გამორიცხავთ ამის შესაძლებლობას?

- სააკაშვილი, მერაბიშვილი და ოქრუაშვილი ერთმანეთს მაგნიტოფონებით აღჭურვილები არ შეხვდებოდნენ.

- რატომ? ხომ შემოთვალა საპატიმროდან, რომ ბრალდებების დასამტკიცებლად მზად იყო.

- ფაქტია, რომ მას არანაირი მტკიცებულებები არ წარმოუდგენია.

- თუ მას ამის შესაძლებლობა არ მიეცა?

- როგორ არ მიეცა? ის ორი დღე იყო თავისუფალი და შეეძლო, პარტიის პრეზენტაციაზე მაგნიტოფონი ჩაერთო და იქვე მოესმენინებინა მისი და სააკაშვილის საუბრის ჩანაწერი - როგორც ჩვენ გვასმენინებენ ქიტოშვილის და სხვათა საუბარს; ან - "იმედისთვის" გადაეცა. ამას აუცილებლად გააკეთებდა.

- შესაძლოა, იფიქრა, რომ ეს ჯერ არ სჭირდებოდა?

- მან ასეთი განცხადებები იმიტომ გააკეთა, რომ იცოდა, იჭერდნენ. როცა შეხვედრა ერთი-ერთზეა ან სამი ადამიანი ერთმანეთს ხვდება, იქ რა ითქმის, დამტკიცება შეუძლებელია, თუ ეს მეორე მხარემაც არ აღიარა. ჩემი აზრით, ეს იყო იმ დროს ერთგვარად სასოწარკვეთილი ადამიანის ნაბიჯი. მან იცოდა, რომ ქიტოშვილის დაპატიმრების შემდეგ, უახლოეს ხანებში, იჭერდნენ და რაღაც ძალიან სკანდალური უნდა ეთქვა, რომ საზოგადოების ყურადღება მიექცია და მთავრობას მისი დაპატიმრება ვეღარ გაებედა. მე მას ახლოს არ ვიცნობ, მაგრამ ვინც იცნობს, არავინ ამბობს, რომ ის სულელია. ჭკვიანი ადამიანი კი ასე არ მოიქცეოდა. მით უმეტეს, ეს ისეთი განცხადებებია, რომლებიც ჩირქს სცხებენ სააკაშვილს, მაგრამ მასაც სცხებენ ჩირქს: თუ შენი პრეზიდენტი მკვლელობას გიკვეთავს, შენ მას კიდევ ორი წელი ემსახურები? პრინციპში, ის არ წამოსულა ხელისუფლებიდან კარის გაბრახუნებით. ერთი წლის შემდეგ მოაფიქრდა და ოპოზიციაში გადავიდა. მისი თანდასწრებით წყვეტენ: "გელაშვილი ვცემოთ". თუ პატიოსანი კაცი ხარ, გააფრთხილე გელაშვილი! ან, შენი თანდასწრებით ამბობენ, - ეკლესია უნდა დავანგრიოთო. თუ ასეთი პატრიოტი და მართლმადიდებელი ხარ, შემოჰკარი ზარებს!

- ხელისუფლების პოზიციას დავუბრუნდეთ: როგორ ფიქრობთ, ამ სიტუაციაში ბრალდებების აბსურდულობაზე ლაპარაკი სჯობდა თუ ოქრუაშვილისთვის ასეთი შეთავაზება: "წარმოადგინე არგუმენტები!"

- ეს უკვე ხელისუფლების მეტყველების სტილია: აგდებულად ლაპარაკი უყვარს. მაგრამ ნებისმიერი პოლიტიკოსი მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებაზე ხელს აიქნევს, თუკი მტკიცებულება არ არსებობს. ზოგი ამას სისულელეს უწოდებს, ზოგი – აბსურდს, ზოგი - უსაფუძვლოს - იმის მიხედვით, თუ ვის როგორი ტემპერამენტი აქვს.

- ფაქტია, რომ ოქრუაშვილი, თავისი განცხადებებით, საზოგადოებრივი გამოსვლების მაპროვოცირებელი გახდა.

- მაპროვოცირებელი ოქრუაშვილის დაპატიმრება გახდა.

- როგორია ამ პროცესებში ოპოზიციის როლი?

- ოპოზიციამ შანსი ნახა. საერთოდ, ოპოზიციის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ, თუ იგი მშვიდ რეჟიმში მუშაობს, მაშინ ხალხის მიზიდვას ვერ ახერხებს. მას ექსტრაორდინალური ვითარება სჭირდება, რომ ხალხი გარეთ გამოიყვანოს და ამით მთავრობას აგრძნობინოს: "მე შემიძლია, ბევრი ხალხი დაგანახო". მაგრამ ხალხი ქუჩაში ასე ადვილად გამოსაყვანი არ არის. გირგვლიანთან დაკავშირებით ხალხი (მართალია, ძალიან ბევრი - არა, მაგრამ მაინც) ქუჩაში გამოვიდა. იმის შემდეგ მხოლოდ სექტორალური გამოსვლები იყო. ახლა შანსი გამოჩნდა: ოქრუაშვილს, ასე თუ ისე, ჰყავდა ვიღაც მომხრეები და ნახევრადმომხრეები, მაგრამ ახლა ხალხმა დაინახა: მან ხელისუფლებას რაღაც დააბრალა. ამის გამო დააპატიმრეს. საზოგადოების რაღაც ნაწილისთვის, რომელიც ისედაც უკმაყოფილოა, ეს საკმარისი ბიძგი იყო. ოპოზიციამ შანსი სწორედ აქ დაინახა. საინტერესოა, რომ ოქრუაშვილის დაპატიმრების შემდეგ, ტელევიზორში პირველი ოპოზიციონერი, მგონი, კობა დავითაშვილი გამოჩნდა და მეორე - თინა ხიდაშელი, ვინც მანამდე ყველაზე მეტად აკრიტიკებდა ოქრუაშვილს - სანამ ის ხელისუფლებაში იყო და მერეც. ეს კი იმას არ ნიშნავდა, რომ ოქრუაშვილის სიყვარული იყო მათი პროტესტის საფუძველი. უბრალოდ, თავისთვის შანსი დაინახეს.

- და ამდენი ხალხი ოპოზიციამ იმ შანსებისთვის გამოიყენა, რომელზეც თქვენ საუბრობთ?

- იქ იყო ხალხი, რომელიც ზოგადად, უკმაყოფილოა ამ ხელისუფლებით და ეს გარკვეული ბიძგი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ქუჩაში გამოსულიყვნენ. რა თქმა უნდა, იქ ოქრუაშვილის პარტიაში ჩაწერილებზე გაცილებით მეტი ხალხი მივიდა. ოქრუაშვილი ციხეში უფრო მეტ ხალხს გამოიყვანდა გარეთ, ვიდრე ოქრუაშვილი - თავის ოფისში.

- ოქრუაშვილის აღიარებით ჩვენებასთან დაკავშირებით, პირადად თქვენ, რაიმე კითხვა ხომ არ გაგიჩნდათ? თქვენი აზრით, ოქრუაშვილის მიმართ ფსიქოლოგიური ზეწოლა ხორციელდებოდა თუ არა?

- ხარ ოცდათოთხმეტი წლის კაცი; აპირებ ოპოზიციის ლიდერობას, ცოტა ხანში, შეიძლება, პრეზიდენტობასაც; ბრწყინვალე კარიერა გაქვს, ძალიან მდიდარი ხარ. უცებ, გიჭერენ და გეუბნებიან, რომ შენ მიმართ წაყენებული ბრალდებებით ოცდახუთწლიანი პატიმრობა გელოდება. თუ სხვანაირად მოიქცევი, ორ დღეში გამოხვალ (როგორც გამოვიდა). ამაზე დიდი ფსიქოლოგიური ზეწოლა რა უნდა იყოს? არავინ მალავს, რომ ასე იყო. მას აღიარებითი ჩვენება რომ არ მიეცა, შეიძლება, ოცდახუთი თუ არა, ათი წელი ციხეში მჯდარიყო.

- როგორ ფიქრობთ, რის ფასად წაიღო მან უკან თავისი სიტყვები?

- ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად "გაფუჭდა". ვისაც ოქრუაშვილი მოსწონდა, ამბობდა, რომ ის არის ვაჟკაცი, შეუპოვარი. მან კი, ფაქტობრივად, ყველაფერზე უკან დაიხია.
ხელისუფლებისთვის ეს საუკეთესო ვარიანტი იყო. ყველაზე ცუდი ვარიანტი ხელისუფლებისთვის იყო ოქრუაშვილი ციხეში - იმიტომ, რომ ასეთი ოქრუაშვილი იყო სიმბოლური მარტვილი, გმირი, რომელიც ოპოზიციას აერთიანებდა; ხოლო ოქრუაშვილი გარეთ - ეს იყო საკმაოდ დიდი ფულის პატრონი ოპოზიციონერი, რომელსაც აქვს რაღაც კავშირები, გამოცდილება და ა.შ. და რა იცი, რას იტყვის და, მართალია თუ ტყუილია, ხალხი დაიჯერებს...

- რატომ? კონკრეტულად, ოქრუაშვილი იტყვის ამას თუ არა, რა მნიშვნელობა აქვს, თუკი ხალხში ეს კითხვები მის გარეშეც არსებობს?

- ოქრუაშვილი რომ იტყვის, უფრო სარწმუნო იქნება. ამიტომ ვამბობ, ცუდი იყო-მეთქი ხელისუფლებისთვის. მაგრამ, ყველაზე კარგი არის ოქრუაშვილი, რომელიც გარეთ არის, მაგრამ - გაფუჭებული, როგორც პოლიტიკური ლიდერი, რომელსაც თვითონ ოპოზიციაში ნდობა აღარ აქვს. შეიძლება, მათ ახლა აწყობთ, თქვან, რომ ის აწამეს, მაგრამ მაინც მგონია, რომ ასეთი რამის შემდეგ პოლიტიკურ ლიდერს ხალხში და თავისსავე წრეში ნდობა ნაკლებად აქვს.

- უფრო კონკრეტულად, თქვენი აზრით, როგორ აისახება ოქრუაშვილის გათავისუფლება ოპოზიციურ გაერთიანებაზე?

- ოქრუაშვილის დაპატიმრებამ საზოგადოების ნაწილში ძლიერი საპროტესტო მუხტი შექმნა და ოპოზიციაც ამ მუხტის გარშემო გაერთიანდა. თუ ეს საპროტესტო მუხტი შესუსტდება (და ის, ჩემი აზრით, შესუსტდება)...

- რატომ შესუსტდება? რატომ უნდა იქონიოს გავლენა ამაზე ოქრუაშვილის გათავისუფლებამ?

- კი ბატონო, შეიძლება, ზოგადად, არც შესუსტდეს, მაგრამ დღეს საზოგადოებას გარკვეული გმირიც სჭირდება. საკმარისი არ არის მხოლოდ ის, რომ ხალხს ხელისუფლება არ მოსწონს. მას რაღაც პოზიტიური ძალა სჭირდება.

- თქვენი აზრით, ოქრუაშვილი გმირი იყო?

- რა თქმა უნდა, ვიღაცისთვის გმირი იყო. ახლა ოპოზიციაში ისეთი ძლიერი ფიგურები აღარ არის. მე არ ვამბობ, რომ ოპოზიცია ამის შემდეგ აღარ იარსებებს, მაგრამ რაღაც მუხტი შეუსუსტდება. ეს მხოლოდ ჩემი ვარაუდია.
თავის დროზე, მიხეილ სააკაშვილი რომ არ ყოფილიყო, "ვარდების რევოლუცია" არ იქნებოდა. ხალხს წინამძღოლი სჭირდება. ყოველ შემთხვევაში, ხალხის ნაწილს მაინც. ჯერჯერობით, წარსულის გამოცდილება ამას გვიჩვენებს.
მთელი ოპოზიცია გაჩერებული იყო გაზაფხული-ზაფხულის განმავლობაში. არანაირ სერიოზულ აქტივობებს არ იჩენდნენ. ოქრუაშვილს ელოდნენ.

- თქვენი აზრით, გამბედაობა აკლდათ, თუ რა?

- ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ დეპრესიაში იყვნენ. მაშინ დიდი აქტიურობა გამოიჩინეს, მაგრამ ვერაფერს მიაღწიეს და ამის გამო დეპრესიაში არიან.

- როგორ ფიქრობთ, თუნდაც რესპუბლიკელები, რომლებიც ბოლო დროს გამორჩეულად აქტიურები და აგრესიულები გახდნენ, ახლა დეპრესიაში ჩავარდებიან?

- თუ არაფერი გამოვა, დეპრესიულ მდგომარეობას დაუბრუნდებიან. ჯერჯერობით, ისინი ხედავენ, რომ რაღაც ტალღა არსებობს და ცდილობენ, რაღაც გააკეთონ, მაგრამ, თუ 2 ნოემბერს ძალიან ცოტა ხალხი გამოვა...

- თქვენ როგორ ვარაუდობთ?

- ვფიქრობ, რომ ვიღაც მივა (ოპოზიცია ამისთვის ბევრს იმუშავებს), მაგრამ ხალხის ისეთი რაოდენობა არ იქნება, რომ მთავრობას ოპოზიციის მიმართ დათმობები გააკეთებინოს.

- თქვენი აზრით, მიმდინარე პოლიტიკურ სიტუაციაში რა საფრთხის წინაშე დგანან ხელისუფლება და ოპოზიცია?

- შესაძლოა, ოპოზიციაში მართლაც გაჩნდეს ისეთი ძალა, რომელიც ხელისუფლების წინააღმდეგ სერიოზული ტალღის აგორებას შეძლებს. თეორიულად ეს საფრთხე არსებობს, თუმცა, ჩემი აზრით, ის ძალიან დიდი არ არის.

- რატომ?

- აქამდე რატომ ვერ ააგორეს? ჯერჯერობით, არ არის ძლიერი ალტერნატივა. ოქრუაშვილიც, ჩემი აზრით, არ იყო ისეთი ძლიერი ალტერნატივა, მაგრამ უძაღლო ქვეყანაში კატებს აყეფებდნენო - სწორედ ასე ხდებოდა. ვთქვათ, დაარწმუნე ხალხი, რომ ხელისუფლება ცუდია, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, თუ არ აჩვენე უკეთესი ალტერნატივა. ხალხის უმრავლესობას, ჩემი აზრით, არც ხელისუფლება მოსწონს და არც - ოპოზიცია. ამბობს, რომ ხელისუფლება ცუდია კონკრეტული მიზეზების გამო, მაგრამ ოპოზიცია არაფრის გამკეთებელი არ არის. ეს ტიპიური უმრავლესობის აზრია. ეს განწყობა ხელისუფლებისთვის უფრო მომგებიანია, რადგან ადამიანი ყოველთვის შეჩვეულ ჭირს ამჯობინებს. ამიტომ, არ არის საკმარისი, უთხრა, - მთავრობა ჭირია. უნდა აჩვენო და დაუმტკიცო, რომ სწორედ შენ ხარ კარგი. არსებობს თაფლი და ფუტკრები. დიდი მიტინგი თაფლია და ყველა ფუტკარი იქ მიდის _ იმიტომ, რომ შანსი გაჩნდა, რაღაც ძალა დაანახო ხელისუფლებას, რაღაც საპროტესტო ტალღა ააგდო, საპროტესტო იმპულსი. აი, ამ საპროტესტო იმპულსის გარშემო არის ეს გაერთიანება.

- და, თქვენი აზრით, ეს გაერთიანება მყიფეა?

- გაერთიანება უნდა იყოს რაღაც ღირებულებების და ხედვის გარშემო. აქამდე, ყოველ შემთხვევაში, ოპოზიციაში ასეთი გაერთიანება არ ყოფილა. ახლა ის გაერთიანდა. შეიძლება, ასეც დარჩეს. მაგრამ, თუ საპროტესტო ტალღა არ განვითარდა, მაშინ შესაძლოა, დაიშალოს.

- ვადამდელი არჩევნები რევოლუციას ნიშნავს?

- ის, პრაქტიკულად, რევოლუციაზე ორიენტაციას გულისხმობს. ცხადია, ხელისუფლებას ისე უბრალოდ ვერ დაარწმუნებ, რომ ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს. ეს მისი მხრიდან გარკვეულ აღიარებას ნიშნავს. ერთი წლის წინ მეც წინააღმდეგი ვიყავი იმ საკონსტიტუციო ცვლილებისა, რომელზეც ახლა რესპუბლიკელები ისევ საუბრობენ, მაგრამ ეს ერთი წლის წინ იყო. მაშინ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ამისთვის ყურადღება არ მიუქცევია.

- და არც თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის.

- თებერვლის საკონსტიტუციო ცვლილებები მე კიდევ უფრო არ მომწონს, მაგრამ ახლა რომ მოვაწყო მიტინგი, - რატომ მიიღეს 2004 წლის თებერვალში საკონსტიტუციო ცვლილებები-მეთქი, უაზრობა იქნება. ამით ოპოზიცია ცდილობს, წასულ მატარებელს დაეწიოს.

- როგორ ფიქრობთ, თავის დროზე, რატომ არ გახდა საკონსტიტუციო ცვლილებები საყოველთაო პროტესტის მიზეზი?

- საერთოდ, ხალხს კონსტიტუციური საკითხები ნაკლებად აინტერესებს, ოპოზიციას კი, როგორც ჩანს, არ ჰქონდა იმედი, რომ ამაზე ხალხს "ააგდებდა". ოქრუაშვილი პიროვნებაა და დაინახა: მან რაღაც თქვა და მეორე დღეს ციხეში აღმოჩნდა. კონსტიტუცია კი აბსტრაქტული რამ არის.
ისე, საღი აზრით რომ ვილაპარაკოთ, რა განსხვავებაა, აპრილში იქნება არჩევნები თუ ოქტომბერში? მთავარი ის არის, რომ მოიგო ეს არჩევნები, ხომ? ამ ლოზუნგის მიღწევა ჩვეულებრივი მეთოდებით შეუძლებელია.

- რატომ?
- ხელისუფლებამ ერთი წლის წინ არ დაგიჯერა. ახლა რატომ დაგიჯერებს? ამიტომ, ძალიან ბევრი ხალხი უნდა გამოიყვანო და სიტუაცია პოლიტიკურ კრიზისამდე უნდა მიიყვანო. თუ ხალხს ისეთ ლოზუნგს სთავაზობ, რომელსაც ვერ მიაღწევ, ის წამგებიანია. ან, მიაღწევ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი რევოლუციურ სიტუაციას შექმნი.

- ჯერჯერობით, ასეთი სერიოზული პოლიტიკური კრიზისი, თქვენი აზრით, არ არსებობს?

- არა. ეს არის პოლიტიკური კრიზისის წინაპირობა. ჩემი აზრით, ოქრუაშვილის ამ მანევრით ხელისუფლებამ 50%-ით გააუვნებელყო პოლიტიკური კრიზისის მოსალოდნელობა. პოლიტიკური კრიზისი ჰქვია ისეთ ვითარებას, როდესაც ხელისუფლება კარგავს უნარს, რომ ნორმალურად მართოს სახელმწიფო; როდესაც გადაწყვეტილებებს ვერ იღებს და ვეღარ ახორციელებს. ჩვეულებრივ, პოლიტიკური კრიზისის დროს იწყება სერიოზული განხეთქილება ხელისუფლების შიგნით და ა.შ. ჯერჯერობით, არაფერი ამის მსგავსი არ შეინიშნება.

- უკვე საუბრობენ იმაზე, რომ ხელისუფლებამ, ოქრუაშვილის გათავისუფლებით, თვითდისკრედიტაცია მოახდინა.

- მთელი ეს ისტორია, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების დისკრედიტაცია იყო: უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენელთა აზრით, თუკი ხელისუფლებასთან ახლოს მყოფი ადამიანი კორუფციაში არის ჩაფლული, ეს ნიშნავს, რომ ელიტური კორუფცია არსებობს. აქედან გამომდინარე, თუკი ოქრუაშვილის მიმართ ბრალდებები საფუძვლიანია, მაშინ, ცხადია, ეს ხელისუფლების დისკრედიტაციაა. გარდა ამისა, საზოგადოების უდიდესი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ოქრუაშვილის დაპატიმრება პოლიტიკური მოტივით მოხდა და არა იმიტომ, რომ ახლა, უცებ გაახსენდათ, რომ ის კორუმპირებული ყოფილა. ესეც, რა თქმა უნდა, დისკრედიტაციაა. ასე რომ, შეიძლება ითქვას, ხელისუფლება დისკრედიტაციაზე წავიდა. მაგრამ ის თვლის, რომ ამით, საბოლოო ჯამში, მაინც მოიგო.

- რა მოიგო?

- მოიგო იმ თვალსაზრისით, რომ მას სერიოზული მოწინააღმდეგე აღარ ჰყავს. მან მოკლევადიან პერსპექტივაში მოიგო - იმიტომ, რომ ამ საარჩევნო ციკლში, ოქრუაშვილის გარდა, სერიოზული ოპონენტი მას შეიძლება, არც გაუჩნდეს, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ბევრი წააგო - იმიტომ, რომ მოხდა გარკვეული დისკრედიტაცია - ისეთ დონეზე, რომელსაც ადვილად არ დაივიწყებს საზოგადოება.

"ეს ჩვენი ოცდაჩვიდმეტი წელი იყო და მას ვეღარავის დავაბრალებთ"

"რეზონანსი" - "მთელი კვირა"

03 დეკემბერი, 2007"შეიძლება, დღეს ჯანსუღ ჩარკვიანი ლაშა ბუღაძის როლს ასრულებდეს, ხოლო ლაშა ბუღაძე - ჯანსუღ ჩარკვიანისას"

"შეთქმულების თეორია ჩემთვის კიდევ უფრო მძიმე რამ არის, ვიდრე მასმედიის გათიშვა ან საგანგებო მდგომარეობა. როდესაც მთავრობის ინტელექტუალი ან მთავრობის ხელოვანი შეთქმულების თეორიაზე ლაპარაკობს, ეს თანამედროვე ევროპელისთვის ნაცისტურ აზროვნებას ნიშნავს", - ამბობს ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი. რატომ ვერ შეძლო ინტელიგენციის არანომენკლატურულმა ნაწილმა, ხელისუფლებას პრობლემების სიღრმისეულად გააზრებაში დახმარებოდა? ზ. შათირიშვილი: "ეს ძალზე რთული იყო ინტელიგენციისთვის - იმიტომ, რომ საქმე ძალზე საინტერესო ფენომენთან გვაქვს: გვყავს დარგების პროფესიონალები, მაგრამ მათ ევროპული პოლიტიკური ენა არ აქვთ. ამ ყველაფერზე კი პასუხისმგებლები არიან ის ინტელექტუალები, რომლებიც გვერდში დაუდგნენ ხელისუფლებას".

- ინტელიგენციაში უნდა განვასხვავოთ მისი ნომენკლატურული ნაწილი და ე.წ. საშუალო ინტელიგენცია - ინტელიგენციის ძირითადი ფენა.
ნომენკლატურას, როგორც სისტემას, საკუთარი ინტერესები აქვს. მას განსაკუთრებული როლი აქვს. კომუნისტურ პარტიაში მილიონობით ადამიანი შედიოდა. სინამდვილეში, ეს ორი სხვადასხვა პარტია იყო. ნომენკლატურა იყო პარტია პარტიაში.
მაგრამ, ამავე დროს, იყო ინტელიგენციის დიდი ფენა, რომელიც ძალაუფლებაში არ მონაწილეობდა. ის, ასე ვთქვათ, თავისით ვითარდებოდა: მისი ღირებულებები ნომენკლატურული, აღიარებული ღირებულებებისგან განსხვავდებოდა.
საქართველოში, რაღაც პერიოდში, ძველი ინტელიგენცია ძველ კავშირებთან იყო დაკავშირებული: ე.წ. ნომენკლატურულ კავშირებს ვგულისხმობ (მწერალთა, კომპოზიტორთა კავშირები და ა.შ.); ახალი ინტელექტუალები კი უფრო მედიასა და "ენჯეოებში" იყვნენ. მაგრამ, როდესაც ვითარება შეიცვალა და "ვარდების რევოლუციის" შემდეგ ახალი ხელისუფლება მოვიდა, მან ახალი, თავისი ინტელიგენციის "კეთება" დაიწყო - თავისი ნომენკლატურის. გია ხუხაშვილმა ერთ-ერთ თავის გამოსვლაში შენიშნა, რომ ხელისუფლება შეეცადა, ყველა სფეროში თავისი ელიტა ძალიან სწრაფად შეექმნა. სხვა მიზეზებთან ერთად, სწორედ ამან გამოიწვია სერიოზული რყევა საქართველოში და ამან ხელისუფლების კოლაფსი გამოიწვია. ელიტები ძალიან სწარაფად არ იქმნება. ისინი შეეცადნენ, "ძველები" ყველგან "ახლებით" ჩაენაცვლებინათ. ერთ, ორ, სამ წელიწადში ასეთი რამ არ გამოდის.

- უფრო კონკრეტულად, რას იტყვით ინტელიგენციის იმ წარმომადგენლების როლის შესახებ, რომლებიც მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში გამოჩნდნენ?
- ინტელექტუალური სფერო ძალზე ფრაგმენტირებულია და ეს ასეც უნდა იყოს. განსხვავებები დიდია: ინტელექტუალების ერთი ჯგუფი არის ხელისუფლების ენა - ის სახეები, რომლებიც ტელევიზიით ჩანან და რომლებსაც პრივილეგირებულ ჟურნალ-გაზეთებში აქამდე რაღაცების წერა შეეძლოთ. ისინი, ახლაც, ძირითადად, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახეებს წარმოადგენენ. არსებობს მეორე ჯგუფი პროფესიონალებისა, რომლებიც, ამა თუ იმ პირობების მიუხედავად, თავიანთ სფეროებში მუშაობენ...

- და მედიას გაურბიან?
- ისინი მანიფესტაციებში გამოდიან, მაგრამ არ გამოდიან მასმედიის საშუალებებით. ისინი სხვადასხვა დარგის პროფესიონალები არიან. არსებობს სხვა ჯგუფიც - პირობითად მათ შეიძლება ინტელიგენციის ძველი სახეები ვუწოდოთ.

- რომლებიც "ახალ დროს" გადმოყვნენ?
- დიახ. იქაც დაქსაქსულობაა. მათ სხვადასხვა პოზიცია აქვთ. დავუშვათ, გიორგი გაჩეჩილაძე შეიძლება, "ძველი" იყოს, მაგრამ, ამავე დროს, იყოს "ახალი"; გიგა ლორთქიფანიძე შეიძლება, "ახალი" იყოს და, ამავე დროს - "ძველი", ლაშა ბუღაძე შეიძლება იყოს "ახალი", მაგრამ - კარგად დავიწყებული "ძველი" და ა.შ. შეიძლება, დღეს ჯანსუღ ჩარკვიანი ლაშა ბუღაძის როლს ასრულებდეს, ხოლო ლაშა ბუღაძე - ჯანსუღ ჩარკვიანისას. ეს რევოლუციის დამახასიათებელი მომენტია: ყველაფრის კარნავალური ამოყირავება. ასე რომ, ვინც გუშინ იყო "არაფერი", დღეს ის არის "ყველაფერი" და პირიქით.

- მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში ინტელექტუალების, ხელოვანების ერთი ნაწილი მოქმედ ხელისუფლებას უმღერის ან ლექსს უძღვნის - პირადაპირი მნიშვნელობით; მეორე ნაწილი კი ოპოზიციურ ნიშას ირჩევს. რომელია უფრო სწორი პოზიცია? კულტურის შეჭრა პოლიტიკაში როგორ აისახება პოლიტიკაზე?
- მეოცე საუკუნიდან მოყოლებული, ეს მართლაც ფუნდამენტური საკითხია - იმიტომ, რომ ამ პერიოდის ევროპაში კულტურა და პოლიტიკა ერთმანეთს ისე გადაეჯაჭვა, როგორც არასდროს.

- კრიზისი საქართველოში ძალზე მოკლე დროში შეიქმნა. თქვენი აზრით, რა არის ამის სიღრმისეული მიზეზი?
- თუ აქამდე შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ოცდაჩვიდმეტი წელი ჩვენ არ მოგვიწყვია, ახლა უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ოთხი წელი ოცდაჩვიდმეტ წელს ვუყურებდით. ამაში მილიონობით ადამიანის დახვრეტას არ ვგულისხმობ: ოცდაჩვიდმეტი წლის მთავარი დამახასიათებელი თვისება არის შეთქმულების თეორია. სადაც არის შეთქმულების თეორია, იქ არის ოცდაჩვიდმეტი წელი და ჰოლოკოსტი. და პირიქით. მეორე მსოფლიო ომს არამარტო რასისტული მეტყველება გადაჰყვა, არამარტო - ანტისემიტიზმი, არამედ გადაჰყვა შეთქმულების თეორიაც. როდესაც მთავრობის ინტელექტუალი ან მთავრობის ხელოვანი შეთქმულების თეორიაზე ლაპარაკობს, თანამედროვე ევროპელისთვის ეს ნაცისტურ აზროვნებას ნიშნავს: თუ ჩავთვლით, რომ შეთქმულების თეორია სადმე მუშაობს, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ ჰიტლერი მართალი იყო და ადგილი ჰქონდა ებრაულ შეთქმულებას.

შეთქმულების თეორია ჩემთვის კიდევ უფრო მძიმე რამ არის, ვიდრე მასმედიის გათიშვა ან საგანგებო მდგომარეობა - იმიტომ, რომ შეთქმულების თეორიით ჩვენ ევროპული რაციონალიზმის სფეროს გავცდით და ირაციონალიზმში გადავვარდით. ეს სწორედ ის მეტყველებაა, რომლითაც მეტყველებდნენ: ჰიტლერი - "Mein Kampf"-ში, როზენბერგი - მე-20 საუკუნის მითოსში; როგორც მეტყველებდნენ გებელსი, ჰერინგი და სხვანი. ისევ მერაბ მამარდაშვილს დავესესხები: "ოცდაჩვიდმეტი წელი ნიშნავს იმას, რომ შენ ისტორიიდან გამოცდილებას ვერ იღებ. თუ ჩვენ ისტორიიდან გამოცდილებას ვერ გამოვიტანთ, მაშინ ისტორია გამეორდება." ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ოცდაჩვიდმეტი წელი რუსებმა მოგვიწყვეს. სინამდვილეში, ჩვენ ამაში ვმონაწილეობდით: როგორც დამსმენები, როგორც მსხვერპლი და როგორც ჯალათი. ეს ოთხი წელი კი ოცდაჩვიდმეტის გამეორება იყო. გამეორდა იმიტომ, რომ გამოცდილება ვერ მივიღეთ. ვერ მივხვდით, რომ ოცდაჩვიდმეტი წელი არ იყო მხოლოდ ხალხის შიში სტალინის მიმართ (სტალინში საბჭოთა სისტემას ვგულისხმობ); ეს იყო, ამავე დროს, სისტემის შიში ბიოლოგიისა და ხალხის წინაშე.

დღეს კარგად ჩანს, რომ ხელისუფლება პანიკაშია. ასევე, ხალხიც შეშინებულია. შეიძლება ვთქვათ, რომ 2003-2007 წლები - ეს იყო 1937 წელი. ეს უკვე ჩვენი, საკუთარი ოცდაჩვიდმეტი წელია, და მას ვეღარავის დავაბრალებთ. ვფიქრობ, დღეს გვაქვს ისტორიული შანსი, რომ გავიაზროთ: ის ემოციები, რაც ლიტერატურის მიმართ გვაქვს, სახელმწიფოს მიმართ არ უნდა გადავიტანოთ. ქართველი ერი ლიტერატურასთან იყო შერწყმული. სახელმწიფო კი სხვა რამ არის.

- ინტელიგენციასაც ეს ხომ არ დაემართა?
- ინტელიგენციასაც ეს დაემართა. ახალი ინტელექტუალური ელიტა შეეცადა, ეთქვა ასეთი რამ: "აქამდე მითოლოგია იყო, ჩვენ კი ახალი რეალობა უნდა გავაკეთოთ, ყველაფერი ნულიდან, ქაოსიდან უნდა დავიწყოთ". და მოხდა ის, რაც ხდება ხოლმე, როცა ყველაფერი არარადან იქმნება. რადგან ასეთი რამ მხოლოდ ღმერთს შეუძლია. რევოლუცია ყოველთვის ხალხის სახელით მოდის და ბოლოს ხალხისვე განადგურებას იწყებს. საფრანგეთის, რუსეთის რევოლუციებმა ეს გვაჩვენა. რევოლუციონერისთვის ხალხი არის სრულიად აბსტრაქტული რამ: ბნელი მასა, საიდანაც მან ახალი ადამიანი უნდა შექმნას. და, რადგანაც ისინი, უბრალოდ, ამდენ ხალხს ვერ დახვრეტდნენ - იმიტომ, რომ სირცხვილი იყო და ევროკავშირში თავი მოგვეჭრებოდა, ამიტომ გააკეთეს აპარტეიდი. "ოცი წლის შემდეგ დაიბადება ისეთი ადამიანი, როგორიც ჩვენ გვინდა". აი, ამ ლოგიკით ორმოც წელს გადაცილებული მოსახლეობა ხელისუფლებას ჩამოაშორეს და მიიღეს ის, რაც მიიღეს. ეს იყო წმინდა წყლის აპარტეიდი. ეს წმინდა წყლის ნაციზმი იყო. ეს იყო ეიჯიზმი - დევნა ასაკობრივ ნიადაგზე. ორმოცი წლის ადამიანი, რომელსაც აქვს ლომაიამდელი განათლება, უკვე პოტენციურად საშიში გახდა.

... ყველაზე უფრო საშიში არის სიტყვა. ეს მხოლოდ ზედაპირული რიტორიკა არ არის. დასავლურ სივრცეში ბადრი პატარკაციშვილმა თქვა, - უკანასკნელ კაპიკს გავიღებ იმისათვის, რომ საქართველო ფაშისტური რეჟიმისაგან გავათავისუფლოო. დასავლურ მეტყველებაში ფაშიზმი სხვა არაფერია, თუ არა ანტისემიტიზმი. ჩემი დამოკიდებულება პატარკაციშვილის ფენომენის მიმართ ძალიან კრიტიკულია, მაგრამ, როდესაც მის მიმართ ვამბობთ, რომ ის არის უცხო ელემენტი; რომ მას ორი სამშობლო აქვს, ფაქტიურად, აქ საქმე ლოკალურ ფაშიზმთან, ლოკალურ ანტისემიტიზმთან გვაქვს. თანამედროვე სამყაროში კი ანტისემიტისტური რიტორიკა იმის მაუწყებელია, რომ საქართველოს ჯერ კიდევ დღევანდელი ხელისუფლება ღრმად პროვინციულია. მან თანამედროვე ევროპული და დასავლური კლიშეები მხოლოდ ზედაპირულად იცის და ისინი სიღრმისეულად ვერ გაითავისა - უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ, რომ მათ ევროპული და ამერიკული განათლება მიღებული არ აქვთ. სამთვიანი ტრენინგებით დასავლური განათლების ათვისება შეუძლებელია. ელიტა, რომელიც დღეს იბრალებს, რომ ის არის ელიტა, სინამდვილეში, ღრმად გაუნათლებელია.

გიგა ბოკერიასგან და ლევან რამიშვილისგან არაერთხელ მომისმენია (მათ შორის, პირად საუბარშიც): "ხალხი არის ბნელი მასა და ჩვენ ამ მასიდან ახალი ადამიანი უნდა გამოვძერწოთ". თავისთავად, ახალი ჰომუნკულუსის გამოძერწვის, გოლემის გაკეთების იდეა ახალი არ არის. ყველა რევოლუციონერი ამას ქმნიდა. გოლემს ის აკეთებს, ვისაც ბიოლოგიური გზით ბავშვის შექმნა ძალიან უჭირს. რობესპიერიდან დაწყებული, ლენინით დამთავრებული, ეს პრობლემა არსებობს. სიცოცხლესთან და სიცოცხლისეულ ფუნქციებთან პრობლემები ასეთი ტიპის ცნობიერებას წარმოშობს. შეიძლება ვთქვათ, რომ ის, რაც დღეს ხდება, არის საქართველო ფრანკენშტეინის წინააღმდეგ.

მეტაფიზიკური პოზიციიდან სიცოცხლე არ არის ყველაზე დიდი ღირებულება. მეტაფიზიკური პოზიციიდან (თუ ვინმე მას იზიარებს) ყველაზე დიდი ღირებულება არის ჭეშმარიტება, ღმერთის არსებობა. მაგრამ სიცოცხლე არის აუცილებელი - იმიტომ, რომ ის ტრანსცედენტური ძალის რაღაცნაირი გამოხატულებაა. ჩვენ საქმე გვაქვს იმ ძალებთან, რომლებიც ბიოლოგიის, სიცოცხლის წინააღმდეგ იბრძვიან. ახალი ადამიანი არ იბადება, ის იქმნება. ლიბერალიზმი, სწორედ, ბუნებრივ განვითარებას, მაქსიმალურ ჩაურევლობას გულისხმობს. ისინი ლიბერალურ დემოკრატიულ ტერმინოლოგიას იყენებენ, მაგრამ, სინამდვილეში, ნამდვილი ბოლშევიკები არიან.

- ინტელიგენციის არანომეკლატურულ ნაწილს არ შეეძლო, ხელისუფლებას იმის გააზრებაში დახმარებოდა, რაც მას, თქვენი შეფასებით, გააზრებული არ აქვს?
- ეს ძალიან რთული იყო ინტელიგენციისთვის - იმიტომ, რომ საქმე ძალზე საინტერესო ფენომენთან გვაქვს: გვყავს დარგების პროფესიონალები, მაგრამ მათ ევროპული პოლიტიკური ენა არ აქვთ.

- გამოდის, რომ ამ შედეგებზე პასუხისმგებელი მხოლოდ ხელისუფლებაა და ინტელიგენცია - არა?
- ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი არიან ის ინტელექტუალები, რომლებიც გვერდში დაუდგნენ ხელისუფლებას. ეს ხელისუფლება კი სამი ნაწილისაგან შედგებოდა: იყვნენ, ასე ვთქვათ, მონომანიაკები - რომლებიც შეპყრობილნი იყვნენ ერთი იდეით; იყვნენ კრიმინალები და იყვნენ კონფორმისტები. ეს იდეალური ტრიადა იყო. ინტელექტუალები, ძირითადად, იყვნენ კონფორმისტები (ვგულისხმობ იმ სახეებს, რომლებიც ეკრანზე ხშირად ჩანან: ნოდარ ლადარია, გიგა ზედანია და ა. შ.). მაგრამ მათ შორის მანიაკებიც იყვნენ.

- კონკრეტულად, ვინ?
- მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ლევან რამიშვილი, როგორც ტიპური მონომანიაკი - ლუჟინის ტიპის. როგორც ლუჟინისთვის არაფერი არსებობს, ჭადრაკის გარდა, ასევე, არაფერი არსებობდა ლევან რამიშვილისთვის ამერიკის კონსტიტუციის რამდენიმე მუხლის გარდა.

დემოკრატია იდეოლოგია არ არის, დემოკრატია არის პროცედურა. სადაც პროცედურა ირღვევა, იქ ყველაფერი დამთავრებულია. საქართველოს ხელისუფლების წამომადგენლები დაღუპა მათმა არაპროფესიონალიზმმა, სამთვიანმა სერთიფიკატებმა და ერთწლიანმა კურიერობამ კოლუმბიის უნივერსიტეტში.
თუ 1917-1921 წლებში მარქსისტული ჰუმანიზმი მოდიოდა (რომელიც გულაგის სახით მოგვიბრუნდა), დღეს ჩვენ გვაჩვენეს, რომ ლიბერალური დემოკრატიის ლოზუნგითაც შეიძლება გაკეთდეს შესანიშნავი ტოტალიტარული რეჟიმი და შეიძლება, ისეთმა კარგმა პოლიტოლოგმა, როგორიც არის გია ნოდია, ამას მხარი დაუჭიროს.

- ისევ კულტურას მივუბრუნდეთ: მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებში კულტურის ჩართვამ პოლიტიკა მხოლოდ დააზარალა? და აქვე: როგორ აისახა ეს თავად კულტურაზე?
- ნუ გავმიჯნავთ. მე-20 საუკუნეში კულტურა და პოლიტიკა ძალიან გადაეჯაჭვა ერთმანეთს. კულტურა ყოველთვის არის ჩართული პოლიტიკაში, ოღონდ არსებობს სხვადასხვა მოდელები კულტურისა და პოლიტიკის ურთიერთმიმართების. გუშინ (ეს ხელისუფლება გუშინდელი ხელისუფლებაა)...

- დღევანდელი ხელისუფლება რომელია?
- დღევანდელი ხელისუფლება არის ის მიტინგი, რომელიც ვნახეთ. გუშინდელი ხელისუფლება მოდერნისტული ხელისუფლება იყო. დღეს საქართველოში პოსტმოდერნული სიტუაცია გვაქვს. მისთვის დამახასიათებელი მომენტი ღირებულებების სიჭრელეა: გლობალიზმი, მართლმადიდებლობა (ასე ვთქვათ, ტრადიციული მომენტები), დასავლური ღირებულებები, აღმოსავლური მომენტები - ეს ყველაფერი 2 ნოემბრის მიტინგზე და, გარკვეულწილად, 25 ნოემბრის მიტინგზეც იყო წარმოდგენილი. ხელისუფლებას ცენტრალიზებული მოდერნიზაცია (ერთი ჭეშმარიტება) სურდა. ისინი ამას პირდაპირ აღიარებდნენ. ისინი ამბობდნენ: პროცედურები გვერდზე გადავდოთ და სახელმწიფო ავაშენოთ. მაგრამ საქმეც ის არის, რომ დღევანდელი ვითარება სხვანაირია. ეს ყველაფერი ასი წლის წინათ კეთდებოდა. გლობალიზაცია ტრადიციებისა და ადგილობრივი, ლოკალური თავისებურებების ზოგად ტენდენციებთან შერწყმას გულისხმობს. ამის ძალიან კარგი მაგალითია ქართველი ებრაელი, როგორც ფენომენი. ხელისუფლებას კი რისი გაკეთება უნდოდა? - ტიპური მოდერნისტული პროექტი - ერთი შეჭმარიტება ერთ ტერიტორიაზე - როგორც ჭეშმარიტმა მოდერნისტებმა, სრული იზოლაციონალიზმით დაამთავრეს. როდესაც ყველაფერი - ფულით დაწყებული და კანონებით დამთავრებული - ამერიკულ-ევროპული გაქვს, ეს შეუძლებელია.

ყველაზე საოცარი ის არის, რომ ე. წ. ახალ ინტელექტუალებში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ჩემზე უკეთესად იციან, რა არის პოსტმოდერნი, მაგრამ ისინი გუშინდელი დღის მოაზროვნეები აღმოჩნდნენ. ისინი აზროვნებდნენ ისე, როგორც პლეხანოვი, ლუნაჩარსკი, როზენბერგი. წიგნების კითხვა, თავისთავად, გარანტია არ არის, თუ არ არის შინაგანი პოლიტიკური ჩართულობა, შინაგანი გამოცდილება, პროცესებით შინაგანი დაინტერესება. როგორც წესი, აპოლიტიკური ადამიანები თავიანთ მოღვაწეობას ამთავრებენ, როგორც ფაშისტები. მაგონდება თომას მანის სიტყვები ჰაუპტმანზე, - ის პოლიტიკურად აპათიური, აპოლიტიკური იყო და ამიტომაც ნაციზმით დაამთავრაო. სამწუხაროდ, დღეს საქართველოში რამდენიმე ინტელექტუალს ასე დაემართა. ისინი 7 ნოემბრის მიტინგის დარბევას დასავლელი მოაზროვნეების ციტატებით ამართლებდნენ - რომ სახელმწიფოს აქვს ლეგიტიმური უფლება ძალადობაზე. რა სახელმწიფოზეა ლაპარაკი, როდესაც პარლამენტი და სასამართლო ხელისუფლების უბრალო გაგრძელებაა - ისევე, როგორც ბიზნესი. ამის მშვენიერი მაგალითია ლადო გურგენიძე, რომელიც, რეალურად, არის ოლიგარქი. ოლიგარქია კი ბიზნესისა და ხელისუფლების შერწყმას ნიშნავს. ეს არ არის სახელმწიფო. სახელმწიფო თუ შედგა, ის შედგა ყოფითი ქართული მნიშვნელობით (შედგომა დაპატარავებას ნიშნავს). ჩვენ ხელისუფლებას ნიღაბი ჩამოვხადეთ და იქ სახე არ აღმოჩნდა - ასე შეიძლება 7 ნოემბრის სუმირება.

7 ნოემბერს, ერთი მხრივ, ვნახეთ, რომ სახელმწიფომ შეიძლება, საკუთარ თავს რევოლუცია მოუწყოს; მეორე მხრივ, ქართველმა ხალხმა თქვა, რომ ის უფორმო მასა არ არის; რომ მისგან ახალი ადამიანის კონსტრუირება შეუძლებელია. ხალხმა ელიტას უთხრა: "შენ ელიტა არ ხარ - იმიტომ, რომ შენ განათლება გაკლია". ეს მნიშვნელოვანი ასიმეტრიაა.
არჩევნები პრობლემა არის მხოლოდ იქ, სადაც არჩევნებამდე არის არჩევნების მუდმივი მოლოდინი; არჩევნები ყოველთვის გაყალბდება იქ, სადაც არჩევნების სიტუაცია არ არის ყოველდღე. სადაც სასამართლოები არ მუშაობს, იქ არჩევნებიც არ იმუშავებს, მაგრამ ნაცია იბადება არა პროცედურებიდან, არამედ პროცედურები იბადება ნაციიდან. 2007 წლის 7 ნოემბერს ახალი ქართული ნაცია, სამოქალაქო ნაცია დაიბადა.